Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 15 juni klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 3 997 bekräftade fall (13/6), men det totala antalet fall är något högre. På grund av ett tekniskt fel hos Folkhälsomyndighetens databas (SmiNet) så har inte alla fall kunnat bekräftas för vecka 23. Antalet smittade per vecka fortsätter dock att minska. Tre patienter är i behov av eftervård varav en på IVA. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 23 har 3 856 vaccinationer registrerats. Totalt har 43 838 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 28 300 personer har fått minst en dos och omkring 15 700 personer är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 21 800 personer fler i länet vecka 24 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni-augusti är cirka 104 procent jämfört med 2019 (normalår).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har lanserat en kampanj för att få vaccinerade att fortsätta följa restriktioner, ”Vaccinerad och vettig - jag fortsätter hålla avstånd”.
 • Region Gotland, länsstyrelsen, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och polisen har lanserat en gemensam informationskampanj ’Håll i, håll ut, håll Gotland igång’. Budskapen handlar om att vi tillsammans kan hålla igång Gotlands alla verksamheter och våra sociala liv om vi följer rekommendationerna över tid.

Liv och hälsa

 • Region Gotland: 3 997 bekräftade fall (13/6). Antalet smittade per vecka fortsätter att minska men på grund av ett tekniskt fel hos Folkhälsomyndigheten (SmiNet) så är inte antalet fall bekräftade för vecka 23. Tre patienter är i behov av eftervård varav en på IVA.Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 23 har 3 856 vaccinationer registrerats. Totalt har 43 838 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 28 300 personer har fått minst en dos och omkring 15 700 personer är färdigvaccinerade. För personer 60 år och äldre ligger täckningsgraden för minst en dos på 91 procent och 55,3 procent är färdigvaccinerade. Bland personer 50-59 år har minst 77,6 procent vaccinerat sig, eller har bokat tid för vaccination.

Samhällets funktionalitet

 • Swedavia rapporterar att resandet under vecka 23 var cirka 40 procent jämfört med ett normalår.

Miljö och ekonomiska värden - samlad bedömning

 • Enligt Arbetsförmedlingensstatistik är det 9 varsel i länet under 2021.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 21 800 personer fler i länet vecka 24 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni-augusti är cirka 104 procent jämfört med 2019 (normalår).

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Bristerna som noterades under vecka 23 gällde skriftlig dokumentation.
 • En oro som ofta återkommer hos verksamhetsutövare är den stundande sommaren med ökat antal turister.
 • Vecka 23 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn i butiker i Visby, utifrån bedömningen att där kan det uppstå trängsel i sommar. Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på en offentlig tillställning med 120 deltagare, för att säkerställa att åtgärderna för att undvika trängsel hade effekt.

Storskalig testning

 • Under vecka 23 nyttjades totalt 32 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 568 skickade prover till Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) under vecka 23. Av dessa var 2,7 procent positiva.
 • Svarstiderna från KUL är fortsatt bra.

Storskalig vaccination

 • Vecka 23 har 3 856 vaccinationer registrerats, vilket innebär att totalt 43 838 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 28 300 personer har fått minst en dos och omkring 15 700 personer är färdigvaccinerade. Hur många dos 1 som kan ges varje vecka beror dels på leveransvolym, det vill säga hur mycket vaccin regionen får, dels på antalet planerade dos 2. Varje gång någon får en dos 1 reserveras också en dos 2 till den personen i distributionsplanen. Det betyder inte att vaccin till dos 2 sparas, utan att dosen öronmärks i kommande leveranser. Resterande doser, alltså de som inte är öronmärkta att ges som dos 2, kan ges som förstadoser till nästa grupp i prioriteringsordningen.
 • Gotlands län har högre täckningsgrad än landet i genomsnitt, och bland personer 60 år och äldrehar 91 procent fått minst en dos och 55,3 procent är färdigvaccinerade. I åldersgruppen 50-59 år har 77,6 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination. I praktiken är förmodligen den sistnämnda siffran högre då statistiken inte inkluderar gotlänningar som vaccinerat sig i annat län, och inte heller prioriterad personal från fas 1 som företagshälsovården Avonova vaccinerat. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som baseras på data till och med 6 juni, har 50,4 procent av den vuxna befolkningen i länet fått minst en dos och 27,2 procent är färdigvaccinerade. I riket ligger motsvarande siffror på 48,4 respektive 22,9 procent.
 • Vecka 23 reducerade Pfizer sin leverans av vaccin med 1 170 doser. Även den kommande veckan är leveransen från Pfizer reducerad med 1 170 doser. Totalt innebär det här en reduktion med 2 340 doser. Neddragningarna har inte medfört någon ombokning av redan inbokade vaccinationer. Däremot har regionen inte kunnat öppna upp för fler åldersgrupper i den takt som önskats. Region Gotland har fått besked om att kompensation kommer göras för de minskade leveranserna. Beskedet är att de första 1 170 doserna levereras i mitten på vecka 25. Förhoppningen är då att resterande doser levereras under vecka 26.
 • Det är en logistisk utmaning att ge ”fristående dos 2”, det vill säga att ge en dos 2 till en person som har tagit sin förstados i en annan region. Dessutom fördelar Folkhälsomyndigheten vaccinet till regionerna utifrån regionernas befolkningsstorlek. Region Gotland vädjar och uppmanar allmänheten att ta både dos 1 och dos 2 i samma region.

Kontakt