Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvärden fångas i planer för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen arbetar nu med att upprätta bevarandeplaner för Bästeträsk och Stora Vikers Natura 2000-områden. Bevarandeplanerna används som ett kunskapsunderlag för både markägare och för framtida förvaltning, skötsel och eventuella tillståndsprövningar.

I en bevarandeplan beskrivs områdets naturvärden som är värda att bevara, vilka också utgjort grund för utpekandet av området. Bästeträsk och Stora Vikers, båda på norra Gotland, fastställdes som Natura 2000-områden 2018.

Arbetet med bevarandeplanerna kommer att pågå under våren och sommaren 2021. Ett förslag till bevarandeplaner skickas sedan ut på remiss till berörda efter sommaren.

– Bevarandeplanerna ska tas fram och hållas aktuella i dialog med berörda. De som har frågor, synpunkter eller kunskap om områdena får gärna kontakta oss, säger Emelie Nilsson, handläggare på länsstyrelsen.

I de här områdena pågår även ett arbete med att bilda en ny nationalpark. Det arbetet fortgår oberoende av framtagandet av bevarandeplanerna, men bevarandeplanerna utgör ett viktigt underlag för nationalparkens kommande skötselplan.

Webbplatsen för Bästeträsk - Sveriges nästa nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt