Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regionala rekommendationer vid fiske efter abborre och gädda

En gädda som simmar på sjöbotten.

Både gädda och abborre har sedan 1990-talet minskat i antal längs stora delar av Gotlands kust. Fiskeförvaltning Gotland rekommenderar nu en begränsning av fiske efter abborre och att alla gäddor som fångas i nät eller fastnar på kroken släpps tillbaka.

– Östersjöns miljöstatus är dålig, och det har den varit under en längre tid. Både gädda och abborre har drabbats hårt av den förändrade miljön och har minskat drastiskt sedan 1990-talet. Vi har sett en förbättring för bestånden av abborre på en del platser under de senaste åren, men för gäddan får vi inte samma positiva signaler, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent på Gotland.

Abborre och gädda är båda rovfiskar och viktiga kuggar i ett fungerande ekosystem eftersom rovfiskar har en reglerande effekt på många andra fiskarter.

– Ökar exempelvis storspigg som en effekt av att vi har få rovfiskar kan det få effekter på nästa nivå i ekosystemet. Ett stort bestånd av storspigg kan hålla nere smådjur som äter olika former av alger. När smådjuren blir färre kan olika typer av trådalger växa till och konkurrera ut stora vattenväxter som utgör hem för många andra arter, säger Peter Landergren.

Den regionala förvaltningsgruppen i fiskefrågor på Gotland, Fiskeförvaltning Gotland, har tidigare gått ut med regionala rekommendationer om återhållsamhet vid fiske efter havsöring, och nu gör man samma sak gällande abborre och gädda. Syftet med rekommendationerna är att ge dessa rovfiskarter möjlighet att bilda starka framtida bestånd.

– Vi rekommenderar att man aldrig fångar mer abborre än man behöver, och vid spöfiske som mest fem abborrar per person och fisketillfälle. Vi ser också gärna att stora fiskar på över 30 centimeter släpps tillbaka eftersom de är extra viktiga för att reglera bestånden av storspigg och svartmunnad smörbult, säger Lars Vallin, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

– Vid nätfiske är det svårt att ge rekommendationer om högsta antal behållna fiskar per person och dag men vi vädjar även där om återhållsamhet, säger Sören Tillberg, Gotlands Husbehovsfiskeförening.

För gädda rekommenderas en ännu större försiktighet.

– Släpp tillbaka alla gäddor du fångar i nät eller får på kroken. Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten, menar både Lars Vallin och Sören Tillberg.

Fiskeförvaltning Gotlands rekommendationer vid fiske efter abborre och gädda

  • Ta aldrig upp mer än du behöver och helst inte mer än maximalt fem abborrar/fisketillfälle vid spöfiske. Släpp gärna tillbaka abborrar som är längre än 30 centimeter eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult. Observera också att abborren är helt fredad runt Gotlands kust 1 mars till 31 maj och är då inte tillåten att fånga.
  • Enligt de bestämmelser som finns får du bara ta upp tre gäddor per dag vid spöfiske, i storleksintervallet 40 - 75 centimeter, men vi rekommenderar ändå att alla gäddor du fångar i nät eller får på kroken släpps tillbaka. Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten. Gäddan är liksom abborren helt fredad runt hela Gotlands kust från 1 mars till 31 maj.

Kontakt