Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens roll i en kris

En bild av Kicki Scheller, försvarsdirektör på länsstyrelsen.

Kicki Scheller, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En kris definieras som en händelse som hotar människors grundläggande funktioner och värden, såsom elförsörjning, vår frihet eller hälsa. Under en kris har länsstyrelsen en viktig roll i hur krisen hanteras på länsnivå.
– Oavsett kris eller inte, så är vi på länsstyrelsen regeringens förlängda arm på länsnivå, berättar Kicki Scheller, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Gotlands län.

I respektive län fyller länsstyrelsen olika typer av funktioner i en kris. Kicki Scheller berättar att det framförallt är tre funktioner som länsstyrelsen har under en pågående kris.

– Länsstyrelsens huvuduppdrag är dels att hålla ihop samverkansbehov i länet, bygga en lägesbild till regeringen och andra myndigheter såsom MSB. Sedan har vi som ett tredje uppdrag att kommunicera ut krisens påverkan i länet till länets medborgare.

Länsstyrelsen fungerar som regeringens förlängda arm på länsnivå. Det kan därför sägas att regeringen fattar viktiga beslut i en kris, som länsstyrelserna därefter verkställer i respektive län. Kicki berättar att Länsstyrelsen i Gotlands län haft en löpande kontakt med regeringen under Coronapandemin.

– Vi har veckovisa avstämningar med regeringen, och det görs på olika sätt. Om behov finns pratar landshövdingen med statsministern eller ett statsråd. Men oftast görs det genom skriftliga rapporter som varje vecka skickas till regeringen, berättar Kicki Scheller.

Det som avgör hur omfattande en krishantering ska vara baseras på den så kallade beredskapstrappan. Länsstyrelsens beredskapstrappa är indelad i tre steg, och som namnet avslöjar innehåller dessa steg olika nivåer av beredskaper. Det första steget är ”normal”, som innebär att verksamheten fortgår som vanligt. Beredskapstrappans andra steg handlar om ”kris och katastrof”, som då innebär en krishantering och krisorganisation. Det tredje och sista steget infaller vid krig eller krigsfara och innebär en höjd beredskap och krigsorganisation.

De kriser som tidigare drabbat Gotland har oftast varit i form av brand eller vattenbrist. Kicki menar att coronapandemin skiljer sig från de kriser som länsstyrelsen normalt hanterar.

– Coronapandemin är en väldigt långdragen kris. Vi har nu arbetat i krisberedskap i snart ett år, och det är ovanligt. Vi har verkligen fått testa vår krishantering, och jag vet att länsstyrelsens krisstab är en grupp kompetenta människor. Det känns tryggt att veta att när det händer så grejar vi det, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Kontakt