Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärd mot den invasiva främmande växten kotula

Länsstyrelsen i Gotlands län planerar åtgärd mot den invasiva främmande växten kotula (Cotula coronopifolia). Växten kommer från början från Sydafrika och sprider sig nu på de artrika strandängarna på Gotland.

Åtgärden planeras äga rum i början på juli månad 2021 på stranden norr om Flunting i Grötlingbo socken. Inga större maskiner kommer användas utan växterna och dess rotsystem kommer grävas bort med spade och handkraft. Planerad åtgärd berör några samfälligheter som är outredda, dessa är; Grötlingbo S:1>1, S:14 >1, S:26 >2, S:26 >3, S:99 >1 och S:99>2.

Synpunkter på planerad åtgärd inom ovanstående outredda samfälligheter kan lämnas senast den 9 juni 2021 till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Yttrande kan också lämnas via e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Märk yttrandet med diarienummer 511-2056-2021.

Den som har synpunkter eller frågor kring dessa åtgärder, kan också kontakta Lina Tomasson, Naturvårdsenheten, på telefon 010-223 92 66.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss