Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt bidrag ska bidra till en tryggare vattenförsörjning på Gotland

Närbild på en hand som fyller ett glas med vatten från en kökskran.

Länsstyrelsen i Gotlands län beviljar Region Gotland 2,7 miljoner kronor i bidrag för åtta olika insatser för en tryggare vattenförsörjning i länet.

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. På Gotland har länsstyrelsen cirka 2,7 miljoner kronor att fördela, och efter prioritering bland inkomna ansökningar har i år åtta projekt i Region Gotlands regi beviljats bidrag.

– Pengarna kommer dels att användas till investeringar inom teknikförvaltningen för att ytterligare höja säkerheten inom den allmänna dricksvattenproduktionen, dels går bidrag till samhällsbyggnadsförvaltningen för att jobba med olika kunskaps- och planeringsunderlag som berör även dem som har enskild vattenförsörjning, säger Ulf Lavergren, miljö- och vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Intresset för att ansöka om bidraget har varit ovanligt stort i år.

– Vi har märkt en ökad konkurrens om bidraget i år jämfört med tidigare år, men har kunnat bevilja medel till ungefär hälften av de projekt som vi fått ansökningar för, säger Ulf Lavergren.

Åtgärderna ska genomföras under perioden maj 2021 till oktober 2022.

Kontakt