Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 18 maj klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 17 maj var det 3 864 bekräftade fall. Totalt noterades 98 nya fall vecka 19 vilket visar på en platå i smittspridningen (vecka 18 noterades 105 fall). Tre personer i smittsam fas vårdas på sjukhus varav en på IVA. Ytterligare tre patienter med behov av eftervård vårdas på sjukhus varav en på IVA. Totalt har 49 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Totalt har 31 536 vaccinationer genomförts fram till och med vecka 19. Omkring 21 700 personer har fått minst en dos och omkring 9 700 är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 10 700 personer fler i länet vecka 20 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 personer). Bokningsläget för maj-augusti är cirka 93 procent jämfört med 2019 (normalår).

Samhällets funktionalitet

 • Swedavia rapporterar att nuvarande beläggningsgrad uppgår till cirka 20 procent av ett normalår. Tre flygbolag trafikerar Visby Airport, och tillgängligheten är god genom flera avgångar per dag, främst till Bromma.

Miljö och ekonomiska värden

 • Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten i länet minskade för andra månaden i rad. Under april har antalet nyanmälda platser i platsbanken ökat med 64,4 procent, jämfört med motsvarande månad förra året.
 • Enligt Tillväxtverket har 198 personer ansökt om korttidsarbete under 2021 (17 maj). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 101 ansökningar.
 • Enligt uppgifter i media återupptar flygbolaget Finnair sina flygningar mellan Helsingfors och Visby i slutet av juni.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden vecka 19 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Det brister fortfarande kring uppmaningen att handla ensam.
 • Det finns ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19, i synnerhet om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • De flesta av veckans nio tillsynsåtgärder har bedrivits genom tillsynsvägledning för enskilda verksamheter. Tre kontroller har genomförts i fält och en kontroll har gjorts digitalt.
 • Bristerna som noterades förra veckan gällde skyltning av maxantal personer i lokalerna samt dokumentation.
 • Flera av de säsongsverksamheter som precis har öppnat, samt tillfälliga verksamheter, visar en viss osäkerhet kring vilka regler som gäller.
 • Den här veckan har länsstyrelsen prioriterat Öppna ateljéer, som omfattar exempelvis krukmakerier och konstutställningar. Tillsynsvägledning har skett till den ideella föreningen Öppna ateljéer och vägledningen ska ha nått ut till alla 102 medlemmar som bedriver verksamheter runt om i länet under sommaren. Besök på plats har även gjorts i tre ateljéer. Tillsynsvägledning har, i samråd med Polisen, skett till åtta tillfälliga loppmarknader som hade öppet under kristi himmelfärdshelgen eller som kommer att hållas kommande helg. Generell tillsynsvägledning delades även med en stor Facebook-grupp för loppmarknader på Gotland.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 19 har 2 259 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 31 536 vaccinationer genomförts på Gotland, omkring 21 700 personer har fått minst en dos och cirka 9 700 är färdigvaccinerade.
 • Bland personer 70 år och äldre ligger täckningsgraden för minst en dos på 93 procent och 53 procent är färdigvaccinerade. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som baseras på data till och med 9 maj, ligger den totala täckningsgraden på 39,2 procent och 17,2 procent är färdigvaccinerade. Gotland är därmed den region som har högst andel färdigvaccinerade.
 • En hög andel äldre är färdigvaccinerade vilket minskar risken för genombrottsinfektion, det vill säga att smittas av covid-19 två veckor efter den andra dosen.
 • Den totalt sett höga täckningsgraden gör att Gotland inte har vaccin över till att påbörja fas 4 ännu. Preliminärt kan fas 4 påbörjas under första halvan av juni, men bokningen för de äldsta personerna i gruppen fas 4 kan öppna tidigare, om bokningstrycket i fas 3 avtar.
 • Måndagen 10 maj öppnade möjligheten att boka vaccination digitalt, genom Alltid öppet-appen. Den digitala bokningen följer samma principer som telefonbokningen, det är alltså samma åldrar och grupper som får boka via telefon som kan boka digitalt. Så länge vaccintillgången är begränsad är det också begränsat hur stora åldersintervall som kan boka vaccinationstid. När leveransvolymerna ökar kan bokningen öppnas för fler individer samtidigt. Information om hur den digitala bokningen fungerar finns på Region Gotlands hemsida.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss