Vind i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering kan ge svar på om hotade fjärilar återhämtar sig på Gotland

Montage med bilder på tre olika hotade dagfjärilar.

Dårgräsfjäril, väddnätfjäril och svartfläckig blåvinge. Foto: David Lundgren

I dag släpper Naturvårdsverket en statusrapport för tio dagfjärilar som är så hotade i Sverige att det tagits fram särskilda åtgärdsprogram för att rädda dem. Rapporten ger en dyster bild. Två av fjärilsarterna kan ha dött ut och läget för övriga kan vara kritiskt. För att få mer kunskap om hur det ser ut för de hotade dagfjärilar som finns på Gotland genomförs två större inventeringar under året.

På Gotland har situationen tidigare sett hyfsat bra ut för de tre hotade fjärilsarter med åtgärdsprogram som finns här: dårgräsfjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril.

– Det här är specialiserade arter, vilket innebär att de är speciellt anpassade till sin livsmiljö och att de inte klarar stora miljöförändringar. Gotland har länge haft ganska gott om lämpliga livsmiljöer för dem och det har funnits både starka kärnpopulationer och små isolerade populationer. Men efter torkan 2018 förändrades mönstret drastiskt, med få fynd av svartfläckig blåvinge och lokala utdöenden av väddnätfjäril och dårgräsfjäril, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsen arbetar med åtgärdsprogrammen och hoppas att årets inventeringar, som genomförs i samarbete med Lunds universitet, kan ge svar på om fjärilarna nu håller på att återhämta sig.

– Vi hoppas att inventeringarna ska visa på en återhämtning, men bedömer att det behövs krafttag och nya sätt att slå vakt om och sköta fjärilarnas livsmiljöer för att rädda kvar arterna på sikt. Det handlar exempelvis om att motverka uttorkning och igenväxning av små våtmarker, skogar och alvarmarker. Landskapsomvandlingen och förlusten av livsmiljöer pågår även på Gotland, säger Annika Forsslund.

Inventeringarna kommer att genomföras under sommar och tidig höst med fokus på svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril.

Hotade djur och växter på Gotland

Vill du hjälpa till att övervaka dagfjärilar?
Information hur du kan hjälpa till på Svensk dagfjärilsövervaknings webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt