Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Valborg och första maj blir inte som vanligt

Brinnande valborgseld vid strandkanten i solnedgången.

2021 blir ännu ett år utan traditionellt valborgs- och första majfirande. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg räknas i regel som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I enlighet med covid-19-lagen (pandemilagen) får dessa samla som mest åtta deltagare.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande stor i samhället, på Gotland såväl som i resten av landet. Så sent som igår gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med att lättnader i restriktionerna inte är att vänta förrän tidigast den 17 maj.

– Vi får fira valborg och första maj i en liten krets med bara våra allra närmaste i år. Vi är alla trötta på den här pandemin men läget är fortfarande allvarligt, och för såväl vår egen som vårdpersonalens och våra medmänniskors skull så behöver vi orka hålla i ett tag till, säger landshövding Anders Flanking.

Covid-19-lagen begränsar antalet deltagare i allmänna sammankomster, som till exempel demonstrationer och första majtåg, och offentliga tillställningar, som exempelvis publika valborgseldar, till max åtta deltagare.

– Begränsningen på åtta personer gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte. Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet förelägga en anordnare att se till att begränsningen inte överskrids, och även koppla ett vite till föreläggandet. Men vi hoppas förstås att lagen ska respekteras och att förelägganden inte ska bli nödvändiga, säger länsjurist Marlene Andersson.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta. Privata hemmafester regleras inte av covid-19-lagen, men omfattas däremot av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

– Det är fortsatt vårt gemensamma ansvar att följa de råd och rekommendationer som finns, även om det känns tungt och vi längtar tillbaka till det vanliga livet. Med ett ansvarsfullt agerande kan vi alla bidra till att minska smittspridningen i det gotländska samhället och påskynda återgången till det normala. Till firande, umgänge med nära och kära och allt det vi längtar efter, säger Anders Flanking.

Kontakt