Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 13 april klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 12 april hade Gotland 3 271 bekräftade fall av Covid-19. Nio personer i smittsam fas vårdas på sjukhus. Två patienter i smittsam fas samt en person i behov av eftervård vårdas på IVA. Sedan pandemins början har totalt 46 personer avlidit på Gotland.
 • Under vecka 14 är det fortsatt högt tryck på provtagning för Covid-19, men med god kapacitet.
 • Under vecka 14 har 2 701 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 19 356 vaccinationer genomförts. Drygt 13 800 personer har fått minst en dos vaccin covid-19-vaccin, och drygt 5 500 personer är färdigvaccinerade. I gruppen 80 år och äldre har 93 procent fått åtminstone en dos vaccin.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 14 bedöms allmänhetens efterlevnad gällande att undvika trängsel i handeln vara medel. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 900 personer fler i länet vecka 15 än de som räknas som fastboende.
 • Flera aktörer har observerat att fler människor rört sig på gator och i butiker dagtid under påskveckorna.
 • Region Gotland rapporterar att tre högstadieskolor fortsätter med växelvis distansundervisning under veckorna 15–17. Övriga högstadieskolor övergår till närundervisning.
 • Media rapporterar att bokningstrycket redan nu är högt på semesterboenden och hotell inför sommarsäsongen 2021.
 • Gotland museum öppnar för besök igen måndag vecka 15.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen genomförde måndagen den 12 april en digital informationsträff för ett femtiotal företagare tillsammans med Region Gotland och Polismyndigheten. Mötet syftade till att förmedla en aktuell bild av smittskyddsläget och lagar, regler och restriktioner.
 • Länsstyrelsen och Region Gotland sprider information på sociala medier om aktiviteter och utomhustips som olika aktörer erbjuder i pandemitider.
 • Inför sommarsäsongen har Region Gotland anställt sex trängselvärdar som en del av tillsynsuppdraget.
 • Länsstyrelsen anordnar under vecka 16 ett möte med Folkhälsomyndigheten, Region Gotland och Polisen med anledning av uppdraget att utveckla formerna för regional och lokal samverkan.
 • Det bedöms finnas ett fortsatt behov av tydlig kommunikation kring hur vi reser och semestrar smittsäkert inför sommarsäsongen.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 900 personer fler i länet vecka 15 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 14 minskade med 35 procent jämfört med andra påskveckan 2019 (normalår). Bokningsläget för kommande veckor är cirka 39 procent lägre än 2019.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 14 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Verksamhetsutövare upplever inte att budskapet om att handla ensam har nått fram till kunderna, trots både skyltning och muntlig information.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 14 har tillsynsgruppen prioriterat att besöka matbutiker, bygg- och fritidsbutiker och större butiker i Visby. Detta på grund av att en ökning av kunder till dessa verksamheter förväntas ju närmare sommaren kommer.
 • De brister som noterades under föregående vecka var framför allt i dokumentation, men även i skyltning, åtgärder för att handla ensamma och information om smittspridning.

Kontakt