Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av
ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 25 mars 2021 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Stora Vede.

Naturreservatet berör fastigheten Follingbo Stora Vede 2:2. Det fullständiga
beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning. Diarienummer 511-2050-11 bör anges.

Kontakt