Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns en handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län

Landskapsbild med fält i olika gröna nyanser, olika sorters träd, en gärdesgård och en pinne i marken som markerar en vandringsled.

Foto: Ingrid Thomasson

För att bevara den biologiska mångfalden och skapa långsiktigt hållbara landskap behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Nu har länsstyrelsen fastställt en handlingsplan för vad som behöver göras de kommande fem åren och många aktörer på Gotland bidrar till arbetet.

Precis som vi människor behöver växter och djur livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet, i en så kallad grön infrastruktur. Att arbeta med grön infrastruktur innebär att lyfta blicken och se till hela landskapet, för att kunna göra rätt sak på rätt plats.

Uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur kommer från regeringen och görs i hela landet. Arbetet på Gotland har engagerat en lång rad aktörer, bland annat markägarorganisationer, ideella föreningar, myndigheter och stora markägare.

– När vi jobbar för hållbara landskap behöver landskapets aktörer agera tillsammans. Därför är det glädjande att så många olika aktörer har engagerat sig i arbetet, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Att se sambanden i landskapet kräver kunskap och kartunderlag. Många av åtgärderna i handlingsplanen syftar därför till att ta fram mer kunskap. Dessa kunskapsunderlag kommer göras tillgängliga allt eftersom de tas fram. Redan nu finns en hel del kartunderlag framtaget, bland annat värdetrakter för våtmarker och skog.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Arbetet med grön infrastruktur


Kontakt