Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på skarv

En grupp svarta fåglar, storskarvar, som sitter på kala grenar.

Länsstyrelsen har beslutat att tillåta skyddsjakt efter skarv på Fårö. Skyddsjakten får pågå från den 26 mars fram till den 30 juni 2021.

Efter att ha följt skarvarnas utveckling i området har länsstyrelsen gjort bedömningen att en skyddsjakt återigen behöver genomföras.

– Vi har sett genom mätningar att skarvarna med största sannolikhet orsakar övergödning i sjön. Vi tycker att det är viktigt att skydda Ajkesträsk och dess unika natur, menar Mimmi Skog, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Skyddsjakten syftar i första hand till att skrämma bort fåglarna så att de väljer att häcka i något annat, mindre känsligt område. Länsstyrelsens beslut innehåller ett flertal villkor för jakten. Det framgår bland annat att högst 60 skarvar får fällas.

– Vi har gjort bedömningen att 60 skarvar är ett rimligt antal. Det kan hjälpa oss att minska de olägenheter som fåglarna bidrar till utan att äventyra fågelns bevarandestatus, säger Mimmi Skog.

Det var under hösten 2019 som en skarvkoloni uppmärksammades i sjön Ajkesträsk på Fårö. Efter en inventering kunde det då konstateras att kolonin bestod av ungefär 320 par fåglar. Skarvarna har med tiden ökat i antal och under februari 2020 gjordes en första skyddsjakt för att förhindra ytterligare häckning i området.

Fakta om Ajkesträsk

Ajkesträsk är klassad som en näringsfattig så kallad kransalgssjö, en naturtyp som är särskilt skyddsvärd enligt EU:s art- och habitatdirektiv. En sjö som påverkas av kraftig övergödning hotar att skada naturtypens förhållanden och typiska arter i sådan grad att sjön inte kan bidra till att uppfylla åtagandet om gynnsam bevarandestatus.

Kontakt