Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny digital skrift om A7-området

En gata med stora hus under uppbyggnad, en byggkran och mängder av byggnadsställningar.

Foto: Daniel Langhammer

Gotlands museum släpper en ny digital publikation om resultaten från de arkeologiska undersökningarna på A7-området i Visby. Skriften är populärvetenskapligt inriktad och gratis att ladda ned. Projektet har varit möjligt genom finansiering av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Ingen har undgått att stadsdelen på A7 i Visby har tagit form med tilltagande takt de senaste åren. Det alla kanske inte känner till är att flera arkeologiska utredningar och undersökningar har gjorts genom åren, inför planläggning och byggnation av området. Undersökningarna har kastat helt nytt ljus på vår uppfattning om det förhistoriska landskapet som funnits utanför det som kom att bli medeltidsstaden Visby och har på så sätt bidragit till att öka vår kunskap.

Tanken med det populärvetenskapliga formatet är att nå en större och mer allmänt intresserad publik, vid sidan om de mer tekniska basrapporterna som normalt skrivs vid en undersökning.

Kontakt