Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framtidens hållbara resande på Gotland

Vy över Hemse tätort från luften. Över bilden står skrivet: Nya idéer gör resandet på Gotland mer hållbart.

Vilka lösningar behövs för att skapa ett mer hållbart resande på Gotland? Inom projektet Hållbara transporter har tre inspirerande filmexempel tagits fram som visar olika idéer kring hur resandet på Gotland kan bli mer hållbart, mer tillgängligt och också mer ekonomiskt.

Koldioxidutsläppen från gotlänningars resande behöver minska för att ön ska ge sitt bidrag till klimatmålen. Det är ett av skälen till att framtidens resande på Gotland behöver se annorlunda ut än att var och en alltid kör en personbil mellan hemmet, jobbet och andra nödvändiga platser personen behöver ta sig till. Resandet behöver i högre grad bestå av kombinerade resor och en mer effektiv användning av de fordon som finns.

– Det är lätt att fastna i förslag som handlar om mer av redan kända lösningar, till exempel fler busslinjer och tätare turer. De förslagen kan vara en del av lösningen, men så som vi gotlänningar lever och bor behövs även andra idéer för att fylla transportbehoven. Det behövs också mobilitetslösningar som bygger på att vi lånar hyr och delar för ett mer kombinerat resande, säger Emelie Waktel, reserådgivare på Region Gotland, inom projektet Hållbara transporter.

Ny teknik ger nya möjligheter

Strategiskt utplacerade cyklar, bilpooler som kan komplettera de större busstråken och privatpersoner som hyr ut den egna bilen när den annars skulle stå parkerad är tre som exempel på nya idéer som lyfts fram som skulle kunna göra resandet på Gotland mer hållbart.

– Det gäller att ta vara på möjligheterna med ny teknik och tjänster för delning på ett smart sätt som passar för Gotland. Det går inte att rakt av kopiera idéer och lösningar från större städer på fastlandet. Vi ser också att många av de intressantaste lösningarna för Gotland uppstår lokalt; de kommer från utvecklingsbolag, gotländska företagare och privatpersoner som känner sin ö, säger Emelie Waktel.

Projektet Hållbara transporter

Filmerna om Framtidens hållbara resande på Gotland. är framtagen inom projektet Hållbara transporter som är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen och regionen som syftar till att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Projektet Hållbara transporter finansieras främst av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Regionen Gotlands medel för regional tillväxt.

Region Gotlands reserådgivare nås via e-post: reseradgivning@gotland.se

Kontakt