Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allmänheten ombes vara uppmärksam på sjuka fåglar

Knölsvanar. i vatten

Knölsvanar ingår i riskgruppen.

Vinterns utbrott av fågelinfluensa är det största hittills i Sverige. Nu ber länsstyrelsen allmänheten på Gotland att vara uppmärksam för att tidigt upptäcka eventuella sjuka och döda fåglar på ön i hopp om att kunna hålla den smittsamma sjukdomen borta.

– Observanta personer som rör sig där fåglarna är och märker om allt inte står rätt till kan göra en stor insats nu. Hittar man enstaka döda fåglar ska man anmäla det via ett formulär till Statens veterinärmedicinska anstalt. Ser man fem eller fler sjuka eller döda djur på samma ställe ska man kontakta länsstyrelsen så kan vi avgöra om djuren behöver obduceras, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

I Östergötland har man hittills haft många utbrott och ofta i närheten av varandra. Konsekvenserna blir väldigt stora för de gårdar som drabbas. Alla fjäderfän måste avlivas och äggen måste destrueras. Den drabbade gården spärras sedan av och saneras. Tidigast efter tre veckor kan nya djur sättas in.

Allvarliga konsekvenser

Normalt förekommer fågelinfluensan bland vilda fåglar, men har i år också påträffats bland tama fåglar. Oftast är det svanar, änder och andra lite större fåglar som drabbas, medan småfåglar klarar sig bättre. Risken för att människor smittas av den här influensavarianten är väldigt låg och i de fåtal kända fall där det inträffat, i Ryssland, har symtomen blivit milda. Liksom med andra influensavarianter är problemet störst på vintern.

– Det gäller att hålla i nu och vara observant så länge vädret är kallt. Som med andra influensavirus klingar smittsamheten av när värmen kommer, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Skyddsnivå 2 gäller på Gotland

På Gotland gäller liksom tidigare skyddsnivå 2. Det innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Andra fåglar i fångenskap, till exempel hobbyflockar och sällskapsfåglar, ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under ett skydd utomhus.

Här kan du rapportera enstaka fynd av döda fåglar till SVA:

https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Hittar du fem eller flerdöda fåglar, mejla länsstyrelsen:

gotland@lansstyrelsen.se

Kontakt