Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inrättar funktion för visselblåsare

I syfte att underlätta för medarbetare att anmäla oegentligheter vid den egna arbetsplatsen har länsstyrelsen inrättat en så kallad visselblåsarfunktion.

– Genom att inrätta en visselblåsarfunktion vill vi värna den statliga förvaltningskulturen och bidra till att förebygga korruption och andra oegentligheter. Det här är frågor som vi och alla andra arbetsgivare måste ta på största allvar, säger landshövding Anders Flanking.

Visselblåsarfunktionen är en särskild rapporteringsväg i syfte att underlätta för medarbetare att rapportera misstänkt korruption eller andra oegentligheter. Här ingår brottsliga handlingar, som tagande och givande av muta, jäv och förtroendeskadliga bisysslor.

– Blotta misstanken om att oegentligheter kan förekomma minskar förtroendet för en myndighet. Min förhoppning är att den nya funktionen ska bidra till att ytterligare stärka förtroendet för länsstyrelsen, säger Anders Flanking.

Visselblåsarfunktionen är ett led i länsstyrelsens systematiska arbete med värdegrundsfrågor.

– En god statlig förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla som är anställda i staten, säger Anders Flanking.

Visselblåsafunktionen ska ses som ett komplement till det grundlagsfästa meddelarskyddet.

Flera andra myndigheter har valt att inrätta en visselblåsarfunktion, däribland Försäkringskassan, Statens fastighetsverk och Trafikverket. Enligt ett EU:s så kallade visselblåsardirektiv ska skyddet för visselblåsare stärkas framöver.

Kontakt