Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 9 mars klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 8 mars hade Gotland 2 774 bekräftade fall av covid-19. Tre personer i smittsam fas vårdas på sjukhus, varav en på IVA. Utöver det får tre personer eftervård. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland.
 • Antalet bekräftade fall ökar på Gotland för tredje veckan i rad. Under vecka 9 bekräftades 68 nya fall vilket är en fördubbling mot föregående vecka.
 • Under vecka 9 har den brittiska mutationen konstaterats på Gotland.
 • Under vecka 9 genomfördes 1073 vaccinationer i länet. Sedan vaccinationerna startade har 11 470 vaccinationer genomförts till cirka 6 600 individer. 4 800 personer är färdigvaccinerade.
 • Ett tekniskt fel har orsakat eftersläpning i rapporteringen av utförda vaccinationer. I förra veckans statistik från Folkhälsomyndigheten såg det ut som att Gotland hade utfört 35 % färre vaccinationer än vad som var fallet.
 • Den gotländska livsmedelsbranschen har haft en kraftigt ökad försäljning under 2020.
 • Nästan hälften av företagen på Gotland har problem med ekonomin. Av dessa uppger 46 procent att de endast kommer klara sig i fyra månader om inga nya tillskott eller stöd kommer.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen genomför samverkanskonferenser mellan olika lokala aktörer och samordnar sig med region Gotland och Polisen vad gäller smittskydd och tillsyn.
 • Region Gotland samverkar med kyrkan, Rädda Barnen, Gotlands Idrottsförbund och Röda Korset för att ge stöd till de som drabbas av den sociala distanseringen.

Samverkansbehov

 • Ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation kring vad som gäller för lag-, förordning, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19.
 • Behov av kommunikationsinsatser inför kommande högtider.
 • Fortsatt behov av gemensam kommunikation kopplat till vaccination för att nå ut med korrekt information till alla målgrupper.
 • Behov av gemensam kommunikation gällande hur man ska förhålla sig till rekommendationerna efter vaccination.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Idrotts-, sim- och ishallar hålls stängda tillsvidare för allmänheten.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 5600 (omkring 9 procent) personer fler i länet vecka 10 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 9 ökade 2 procent jämfört med 2020. Vid en jämförelse med sportlovet som helhet (vecka 8–9) var det en minskning med 25 procent jämfört med samma period 2020. Bokningsläget framåt är 8 procent lägre, jämfört med samma period 2020.

Samlad bedömning- Förtroende

 • Inför våren och sommaren finns det en risk för polarisering gällande bland annat rekommendationer efter vaccination och resande till och från länet.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden av restriktionerna bedöms som fortsatt hög, men några aktörer rapporterar att viljan att följa rekommendationer verkar minska hos allmänheten. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har kontrollerat gym, handelsplatser och serviceinrättningar. Kontrolluttaget baseras i första hand på en bedömning av risk för smitta och trängsel och täcker in olika typer av verksamheter. Bedömningen är att verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen väl.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss