Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försvarsdirektören: ”Angeläget att sprida kunskap om totalförsvaret”

Tre porträttfoton på personer som ska delta i konferensen Mötesplats Samhällssäkerhet. I bakgrunden en bild på jorden.

Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län, Mattias Ardin, chef Gotlands regemente samt Jenny Deschamps-Berger, analyschef vid Försvarshögskolan, diskuterar totalförsvarsplaneringen på Gotland.

Under mars är det åter igen dags för Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Gotland representeras av Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Gotlands län och Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Mötesplats samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet, och har arrangerats sedan 2011. Den 23 och 24 mars 2021 kommer mötesplatsen för första gången att genomföras som en helt digital konferens och utställning.

Ett av årets huvudteman är krisberedskap och samhällets motståndskraft, där erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av covid-19 ligger till grund för en vidare diskussion.

Ett annat huvudtema är samhället i gråzon och krig. Detta spår tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Kicki Scheller och Mattias Ardin deltar 24 mars i programpunkten ”Totalförsvarsplanering på regional nivå – en lägesbild från Gotland”, där de berättar mer om den så kallade Utvecklingssatsningen som genomförs på Gotland, och om utmaningarna att på regional nivå stärka förmågan att hantera höjd beredskap och ytterst krig. Arbetet på Gotland ska bland annat kunna tjäna som förebild för andra delar av landet.

– Länsstyrelsen och försvarsmakten på Gotland tycker att det är angeläget att sprida kunskap och engagemang i dessa frågor ur ett regionalt perspektiv, därför deltar vi i det här evenemanget, säger Kicki Scheller.

Mötesplatsen vänder sig till personer som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar, och för att delta behöver man köpa en biljett via Mötesplats samhällssäkerhets webbplats Länk till annan webbplats..

Bakom Mötesplats samhällsäkerhet står evenemangsföretaget Easyfairs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

Företag, organisationer eller andra som arbetar med samhällets krisberedskap och vill veta mer om Utvecklingssatsningen kan höra av sig till länsstyrelsen.

Kicki Scheller, försvarsdirektör
kicki.scheller@lansstyrelsen.se

Kontakt