Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 2 mars klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 1 mars hade Gotland 2 707 bekräftade fall En person i smittsam fas vårdas på sjukhus. En person i smittsam fas vårdades på sjukhus. Enligt Region Gotland förekommer ingen smitta på SÄBO. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland.
 • Region Gotland meddelar att under vecka 8 genomfördes 2 550 vaccinationer i länet. Sedan vaccinationerna startade har 10 388 vaccintioner genomförts till cirka 5 800 individer. 4 500 personer är färdigvaccinerade.
 • Under vecka 9 påbörjas vaccination av personal i fas 2, då vaccination av personal i fas 1 i princip är klar. Vaccination av personal i fas 2 kommer att pågå under ett antal veckor.
 • Region Gotland meddelar att Almedalsveckan 2021 kommer att genomföras i huvudsak som ett digitalt arrangemang.
 • Enligt Tillväxtverkets statistik minskade det totala antalet gästnätter i länet under 2020 med 29 procent jämfört med 2019. Den nationella minskningen rapporteras vara 36 procent.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen genomför under veckan en intern workshop utifrån olika smittscenarier och parallella händelser.

Samverkansbehov

 • Behov av gemensam kommunikation gällande hur en ska förhålla sig till rekommendationer efter vaccination.
 • Länsstyrelsen bedömer att det finns ett stort behov av gemensam strategi på olika nivåer för att dels ta höjd för en lång period av smittspridning och dels för att ta fram en gemensam målbild för när och hur samhället kan återgå till det ”normala” efter pandemin.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Svenska kyrkan rapporterar att trycket på samtal med präst/diakon har ökat markant. De ser att det finns en risk att det psykiska hälsotillståndet försämras för många äldre och att de kan komma att tappa deltagare i verksamheten.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6300 (omkring 10 procent) personer fler i länet vecka 9 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 8 minskade med 35 procent jämfört med samma vecka 2020. Bokningsläget framåt är 6 procent lägre, jämfört med samma period 2020.

Samlad bedömning- Förtroende

 • Inför våren finns det en risk för polarisering gällande bland annat rekommendationer efter vaccination och resande till och från länet.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har kontrollerat handelsplatser, gym- och sportanläggningar. Tillsyn har även riktats mot bokhandlare under föregående vecka med anledning av bokrean.

Kontakt