Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flyttfåglarna kan förvärra utbrottet av fågelinfluensan

Fågelsträck med gäss

När vårfåglarna kommer ökar risken för smittspridning till tamfåglar.

För närvarande pågår det värsta utbrottet hittills av fågelinfluensa i Sverige. I samband med att flyttfåglarna är på väg ökar riskerna ytterligare. Därför är det viktigt att alla tamfågelägare följer reglerna och håller fåglarna inomhus för att skydda dem från smitta.

– Nu kommer årets flyttfåglar och då ökar förstås riskerna ytterligare. Det går inte att lägga reseförbud på de vilda fåglarna, men det går att hålla tamfåglarna inomhus. Kommersiella besättningar måste hållas inomhus, medan hobbyflockar kan hållas utomhus under inhägnad, så länge utfodringen sker inomhus eller under skydd utmhus, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Förra veckan konstaterades nya utbrott av fågelinfluensa i tamfågelbesättningar i Östergötland och i Skåne. I Europa pågår ett omfattande utbrott av fågelinfluensa och aldrig tidigare har så många fågelbesättningar drabbats i Sverige under en säsong. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. När smittan fått fäste bland tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar. Det är därför viktigt att isolera de egna tamfåglarna så de inte kommer i kontakt med vilda fåglar eller andra besättningar.

Tamfåglar får inte matas utomhus

På Gotland gäller fortfarande skyddsnivå 2. Det innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Andra fåglar i fångenskap, till exempel hobbyflockar och sällskapsfåglar, ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under ett skydd utomhus. Både i Skåne och Västra Götaland har hobbyhöns smittats av fågelinfluensa.

Det är också viktigt att djurhållare håller extra koll på djurens hälsoläge så att misstänkta fall av fågelinfluensa kan upptäckas i ett tidigt skede.

– Samma sak som tidigare gäller än: Om fåglarna i besättningen visar tecken på ohälsa eller ökad dödlighet ska veterinär kontaktas. Om man stöter på en ansamling av fem eller fler döda eller sjuka fåglar på tomten eller i det vilda ska man omedelbart ta kontakt med länsstyrelsen. Vi kan då avgöra om fåglarna ska skickas på obduktion, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Mer om skyddsnivå 2 och vad som nu gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt