Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gädda och abborre fredad

Gädda

Nu inträder gäddans och abborrens lekperiod. Under perioden 1 mars till 31 maj är det förbjudet att fiska dessa arter i kustvattenområdet inom Gotlands län.

Syftet med bestämmelsen är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.

Under resten av året ska regelverket för gädda följas när det gäller minimimått och maximimått samt fångstbegränsning. För gädda är minimimåttet 40 cm och maximimåttet 75 cm. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn. Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Bakgrunden till fredningstiden för dessa arter är den drastiska nedgång som skett med början på 1990-talet. En viss ljusning kan skönjas för abborren men det är för tidigt att säga om det är en generell positiv trend för arten. Samma utveckling kan inte sägas gälla för gäddan.

Under våren kommer fisketillsynen särskilt att utföras i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss