Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen redovisar positivt resultat

Verksamhetsbilder som illustrerar årsredovisningen. Foto: David Lundgren, Mattias Vejlens, Stefan Kindblad, Mostphotos

Länsstyrelsen redovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor på ramanslaget för 2020. Det framgår av den den årsredovisning som länsstyrelsen i dag skickat till regeringen.

– Överskottet beror på lägre förbrukning inom vissa verksamheter och att regeringen skjutit till medel för merkostnader till följd av pandemin, säger landshövding Anders Flanking.

– En utmaning för länsstyrelsen är att vi i förhållande till länets population har en stor ärendemängd inom samhällsbyggnads- och planfrågor samt inom frågor som rör kulturmiljö och naturvård. Det ur säkerhetssynvinkel geografiskt strategiska läget kräver också stora insatser, säger länsråd Peter Molin.

När länsstyrelsen sammanfattar verksamhetsåret 2020 kan man konstatera att det varit ett händelserikt år som präglats av arbetet med covid-19. Länsstyrelsens stab har varit aktiverad under större delen av året och har hanterat ett stort antal regeringsuppdrag. Länsstyrelsen har en nyckelfunktion i arbetet med att samordna arbetet med att minska smittspridningen.

– Under året har Länsstyrelsens medarbetare visat att de med gemensamma krafter kan hantera nya situationer och utmaningar med anledning av covid-19, säger Anders Flanking.

Men året har inte enbart bestått av pandemirelaterade uppdrag. Under 2020 har länsstyrelsen även genomfört en rad aktiviteter vilka också speglar länsstyrelsens uppdrag i samhället. Här följer ett axplock från året som gått.


Energiförsörjning och klimatomställning

Under 2020 har drygt sex miljoner kronor beviljats i stöd till tio klimatinvesteringar på Gotland via Klimat­klivet.

Demokrati och social hållbarhet

I september undertecknade landshövdingen en demokratideklaration som ska bidra till att stärka demokratin i Sverige.

Totalförsvarssatsning förlängs

I november kom beskedet om att regeringen förlänger utvecklingssatsningen med ett år.

– Beslutet ger oss förutsättningar att fördjupa samverkan i länet för ett modernt totalförsvar, säger länsråd Peter Molin.

Naturen lockar i pandemitider

Intresset för våra naturreservat och vandringsleder har varit rekordstort under pandemin. En tydlig indikator är att antalet besök på våra reservatssidor på webben mer än fördubblats jämfört med i fjol.

Landsbygd

Under 2020 har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att stödja utvecklingen av den svenska livsmedelsproduktionen i linje med den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vatten och fiske

Under 2020 har grundvattennivåerna i länet fortsatt varit mycket under de normala vilket medfört att konkur­rensen om vattenresurserna ökat. Länsstyrelsen har påtalat vikten av att arbeta mot en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och fördelat 2,5 miljoner kronor för en förbättrad tillgång till dricksvatten.

Befolkningsökning i länet

Antalet folkbokförda gotlänningar fortsätter att öka och under hösten 2020 passerade vi för första gången 60 000 invånare i länet.

– Det är ett fint bevis på att Gotland är en attraktiv plats att bo och leva på. Befolknings­ökningen innebär många positiva effekter för exempelvis näringslivet, men ställer samtidigt högre krav på vår infrastruktur. Det gäller inte minst bostadsbyggandet där länsstyrelsen har en viktig roll i samhällsplaneringen, säger Anders Flanking.

 

Länsstyrelsens årsredovisning för 2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt