Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Under 2020 beviljades 44 dispenser från strandskyddet

Utsikt från en klintkant

Det har blivit dags för länsstyrelsens årliga återrapportering till Naturvårdsverket om hur arbetet med strandskyddet sett ut under året. Den visar att det under 2020 gavs 44 dispenser från strandskyddet, medan 14 avslogs. Totalt handlar det om 32 olika beslut.

– De vanligaste åtgärderna där länsstyrelsen gett dispens är tillbyggnad av redan befintliga hus, eller uppförande av en komplementbyggnad. Det handlar då vanligen om en friggebod eller ett attefallshus inom en redan i anspråkstagen tomtplats, säger Anna von Wirth, handläggare vid naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

De åtgärder som fått avslag har bland annat saknat särskilda skäl. En annan vanlig orsak är att den nya byggnaden eller anläggningen tar ny mark i anspråk eller utökar en befintlig byggnads hemfridszon.

– En utökad hemfridszon innebär att en plats kan uppfattas som mer privat och påverka andra människors möjlighet att vistas i strandområdet, säger Anna von Wirth, handläggare vid naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

De senaste fem åren har antalet ansökningar om strandskyddsdispens och tillstånd från föreskrifterna i naturreservatet Gotlandskusten som kommit in till länsstyrelsen varit relativt jämnt, med omkring 70–75 ansökningar per år.2016

2017

2018

2019

2020

Antal beslut

34

44

49

40

32

Antal åtgärder där dispens medgivits

47

74

60

95

44

Antal åtgärder där dispens avslagits

5

13

25

1

14

Kontakt