Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling för att stoppa fårsjukdomen CODD

Ett lamm som lyfter en av bakklövarna

Fårsjukdomen CODD angriper djurens klövar och är mycket smärtsam.

Den smittsamma och farliga fårsjukdomen CODD har påträffats i Sverige. Nu kraftsamlar fårbranschen och myndigheter för att informera fårägare om hur de ska hantera risken för smitta. Ett antal gratis utbildningar för fårägare kommer att äga rum i februari.

Smittsam digital dermatit hos får, CODD, utgör ett stort hot mot fårskötsel. I Storbritannien har sjukdomen fått fäste och i Sverige har hittills två fall påträffats. Det är en bakteriesjukdom som orsakar avlossning av klövkapseln hos får.

­– Det otäcka med den här sjukdomen är att den orsakar stor smärta hos fåret och den går i dagsläget i princip inte att behandla. Får sjukdomen fäste i en besättning är den svårbehandlad och kostsam och fler djur kanske måste avlivas, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

I Sverige upptäcktes ett fall 2019 och ett andra fall upptäcktes hösten 2020. Hittills har Gotland varit förskonat och det är viktigt att fårägare hjälps åt för att fortsätta hålla smittan borta.

Fårägare erbjuds en kostnadsfri utbildning om fårsjukdomen CODD 15 eller 16 februari. Utbildningen sker online via distans och är 90 minuter lång. Fram till och med april erbjuds också fårägare, med hjälp av medel från Jordbruksverket, kostnadsfri rådgivning vid misstanke om CODD. Rådgivningen nås via Gård & Djurhälsan och sker via telefon eller digitalt.

Anmälan till kurserna sker via formulär nedan, senast den 11 februari 2021.

Kontakt