Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart återupptar länsstyrelsen kontrollerna efter coronapausen

Kor står i snö utomhus

På grund av den omfattande spridningen av covid-19 på Gotland har länsstyrelsen sedan i november pausat en del av de planerade kontrollerna hos de gotländska lantbruken. Efter att Jordbruksverket kommit med en ny vägledning om hur kontrollerna kan genomföras på ett säkert sätt kommer dessa nu att återupptas, med några undantag.

– Vi kommer att påbörja kontrollerna i liten skala redan nästa vecka och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte riskera någon smittspridning, säger Sanna Palomaa, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen.

De kontroller som berörs är arealbaserade stöd, ajourhållning av block i fält, djurskydd, register, tvärvillkor och djurbaserade kontroller. Vissa kontroller pausades i november då smittspridningen ökade kraftigt på Gotland.

Nu ser smittläget bättre ut vilket innebär att kontrollerna kan återupptas med vissa undantag. Liksom tidigare kommer länsstyrelsen att vara extra försiktiga om kontroller behöver göras hos lantbrukare som är över 70 år eller på annat sätt tillhör en riskgrupp. Kontrollerna aviseras också i förväg.

– Vår arbetsplan gäller tills vidare, men vi har naturligtvis ett ständigt öga på smittspridningen på ön. Vi tar så klart nödvändiga regional hänsyn och försämras läget kan vi snabbt komma att fatta ett nytt beslut om andra arbetsformer eller insatser, säger länsstyrelsens landsbygdsdirektör Sanna Palomaa.

Länsstyrelsens personal bär nödvändig skyddsutrustning under kontrollerna. I möjligaste mån kommer länsstyrelsens personal också att sköta kontakter med lantbrukare på distans, utom i de fall där det är nödvändigt med en kontroll på plats.

Kontakt