Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet beviljar stöd till laddstolpar för elflygplan på Gotland

En skylt från en flygplats med texten Ankommande/Arrival. Foto.

Foto: Nic72/ Mostphotos

Idag avslutas en av årets fyra ansökningsperioder för Klimatklivet, ett investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt fattar Naturvårdsverket beslut om stöd för de ansökningar som kom in under hösten. Den senaste i raden av aktörer på Gotland som får del av klimatstödet är Swedavia Visby Airport. "Det här är första steget mot en elektrifiering av flyget", säger Gunnar Jonasson, flygplatschef i Visby.

Swedavia har ansökt om bidrag från Klimatklivet för att uppföra infrastruktur för laddning av småskaligt elflyg i Visby. Totalt har 100000 kronor beviljats i stöd, vilket är 50 procent av kostnaderna. I projektet deltar även GEAB, Region Gotland och Gotlands flygklubb.

– Nu när vi har fått medel så kommer vi ge oss in i arbetet med vilka modeller av laddinfrastruktur som vi ska bygga ut infrastrukturen med. Branschen är inte så utvecklad än och det finns inte standarder på samma sätt som för elbil, säger Johan Lagerstrand, anläggningskoordinator på Visby flygplats.

Johan berättar att det finns andra flygplatser i Sverige som gör liknande satsningar, bland annat Dala Airport. Där har de första laddstolparna invigts under 2020, även de med ekonomiskt stöd beviljat av Naturvårdsverket. Även Aeroklubben vid Säve flygplats i Göteborg har laddare och har också införskaffat ett mindre elflygplan. Johan hoppas att Gotland med infrastruktur för laddning på plats ska kunna locka dem att flyga till ön. Och när de elektriska passagerarflygen kommer så ska Gotland vara rustat för att ta emot dem.

– På samma sätt som för elbilar så behöver infrastrukturen komma först. Vi hoppas att vi genom att ta detta steg kan bidra till utvecklingen av hållbarare resor till Gotland, säger Johan Lagerstrand.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 39 gotländska aktörer fått stöd med nästan 69 miljoner kronor för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Har du en idé om en klimatinvestering? Läs mer om möjligheten att söka stöd på www.naturvardsverket.se/klimatklivet Länk till annan webbplats. eller kontakta länsstyrelsen för mer information.

Kontakt