Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt bekämpning av fågelinfluensan

Flera hönor

Hittills har fågelinfluensan inte påträffats på gotländska gårdar, men faran är fortsatt hög. Sjukdomen härjar runt om i Europa och senast i förra veckan påträffades den på en gård i Mönsterås i Kalmar län. Det är av största vikt att fjäderfän hålls inomhus och veterinär kontaktas om fåglarna visar ökad dödlighet.

– Än så länge är gårdarna på Gotland lyckligt lottade, men det gäller att inte slappna av. Får vi in smittan i fågelbesättningar på ön blir konsekvenserna väldigt allvarliga, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Just nu pågår ett intensivt arbete på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen.

På Gotland gäller fortfarande skyddsnivå 2. Det innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Andra fåglar i fångenskap, till exempel hobbyflockar och sällskapsfåglar, ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under ett skydd utomhus.

Det är också viktigt att djurhållare nu håller extra koll på djurens hälsoläge så att misstänkta fall av fågelinfluensa kan upptäckas i ett tidigt skede.

– Om fåglarna i besättningen visar tecken på ohälsa eller ökad dödlighet ska veterinär kontaktas. Om man stöter på en ansamling av fem eller fler döda eller sjuka fåglar på tomten eller i det vilda ska man omedelbart ta kontakt med länsstyrelsen. Vi kan då avgöra om fåglarna ska skickas på obduktion, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Mer om skyddsnivå 2 och vad som nu gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt