Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat ska bildas i Follingboskogen öster om Visby 

Ett öppet skogsparti med blommor i förgrunden. I bakgrunden syns en röd träbyggnad.

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Stora Vede i Follingboskogen strax utanför Visby. Området ligger kring VOK-stugan och har stora naturvärden. Området används också flitigt för friluftsliv. Länsstyrelsen vill veta hur gotlänningarna använder området idag och har därför skickat ut planerna på remiss.

– Reservatet ska skydda de höga naturvärdena, men också se till att det aktiva friluftslivet kan fortsätta. Idag används området för orientering, skidor, terränglöpning, cykling, ridning, och aktiviteter med hund. Det finns säkert fler användningar som länsstyrelsen inte känner till och vi vill därför gärna få in svar från så många olika typer av användare som möjligt, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Svaren är viktiga för hur en skötselplan ska utformas så att den tar hänsyn till hur människor rör sig i området idag.

– Det som sticker ut är att vi i det här reservatet planerar för en ridstig. Ridning är en kvinnodominerad idrott vars anläggningar inte har samma stöd som andra etablerade idrotter, så det känns extra roligt, fortsätter Cecilia Nygren.

Höga naturvärden

Naturreservatet som blir drygt 200 hektar stort har arbetsnamnet Stora Vede. I området finns äldre barrskogar, våtmarker och öppna hällmarker som enligt beslutsförslaget ska skyddas och skötas.

– Området har flera skyddsvärda naturtyper och en rik biologisk mångfald. Bland annat finns här flera utrotningshotade marksvampar. Det handlar om arter som gul lammticka, slät taggsvamp, fjällfotad musseron och svartgrön spindling, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Fram till den 16 februari kan allmänheten skicka in sina svar på remissen. Se remisslänk nedan för information hur du gör.

Kontakt