Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya föreskrifter för sittande deltagare

Länsstyrelsen har antagit nya lokala föreskrifter för antalet sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för Gotlands län.

– För allmänheten innebär det inte någon förändring jämfört med tidigare. Däremot innebär beslutet att tillsynen av föreskrifterna går över till länsstyrelsen. För de tidigare lokala föreskrifterna var det polisen som hade tillsynsansvaret, säger landshövding Anders Flanking.

I november antog länsstyrelsen lokala föreskrifter som innebar att högst åtta sittande personer fick delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förutsättningen var att sittplatserna var anvisade med en meters avstånd.

Genom den nya pandemilagen och pandemiförordningen som antogs i början av januari 2021 har den tidigare förordningen upphört att gälla, varför länsstyrelsen bedömer att en ny föreskrift behöver antas med samma begränsningar som tidigare.

– Den enda skillnaden mellan länsstyrelsens tidigare föreskrift och den nya är att den tidigare gällde tills vidare och skulle utvärderas löpande. Den nya gäller till sista september i år, men kan givetvis upphävas tidigare om smittskyddsläget ändras, säger Anders Flanking.

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren har remitterats innan länsstyrelsen beslutat om de nya lokala föreskrifterna.

I övrigt gäller enligt pandemiförordningen ännu högst åtta personer vid allmän sammankomst och offentlig tillställning och vid religionsutövning i samband med dödsfall (exempelvis begravning) får högst 20 deltagare (förutom funktionärer), delta.

Kontakt