Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn enligt covid-19-lagen har inletts

Ett butiksgolv med klisterlappar som uppmanar besökarna att hålla avstånd. Foto.

I veckan inledde Länsstyrelsen i Gotlands län tillsynsarbetet enligt den nya covid-19-lagen. De första tillsynsbesöken gjordes i Visby, Hemse och Slite och visade på stor vilja hos verksamhetsutövarna att följa regelverket och göra vad de kan för att minska risken för smittspridning.

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga covid-19-lagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Samma dag fattade regeringen beslut om den så kallade begränsningsförordningen, som innebar att rättsligt bindande regler infördes för bland annat gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior från och med den 10 januari. Landets länsstyrelser fick samtidigt i uppdrag att bedriva tillsyn enligt den nya lagen.

– Sedan beslutet togs har vi jobbat hårt med att få en organisation för tillsynen på plats samtidigt som vi har läst in oss på lagen och vårt nya uppdrag. Allt har gått enligt plan och i tisdags kunde vi genomföra de första tillsynsbesöken, säger Marlene Andersson, länsjurist och samordnare av det nya tillsynsuppdraget.

Tillsynen på Gotland kommer initialt att bedrivas av fem handläggare med stor erfarenhet av tillsynsarbete inom andra områden, till exempel inom djurskydd och naturvård. Vid ett tillsynsbesök kontrollerar de bland annat att verksamheten har beräknat hur många kunder som maximalt får befinna sig i lokalen samtidigt, att kunder har möjlighet att tvätta händerna eller har tillgång till handsprit och att verksamheten informerar besökare om hur smittspridning kan undvikas.

– En stor del av arbetet går ut på att informera verksamheter om vad som gäller så att de kan följa reglerna. Syftet med lagen är att minska smittspridningen, och vi strävar så långt som möjligt efter att verksamheterna frivilligt ska vidta åtgärder i dialog med oss. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan vi bland annat fatta beslut om vitesföreläggande, säger Marlene Andersson.

Under den första tillsynsdagen kontrollerades totalt nio verksamheter, stora såväl som små.

– Sammantaget kan man säga att de verksamheter vi besökt så här långt har gjort ett bra jobb med att informera kunderna och anpassa lokalen för att göra besöket så säkert som möjligt ur smittskyddssynpunkt, säger Marlene Andersson.

Länsstyrelsens tillsyn kommer nu att pågå kontinuerligt till och med sista september, då lagen upphör att gälla.

Kontakt