Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 19 januari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 18 januari hade Gotland 2 528 bekräftade fall. Fem personer vårdades på sjukhus på grund av coronavirusinfektion och ytterligare fem inom eftervården. Ingen person var i behov av intensivvård. Sedan pandemins början har 38 personer avlidit på Gotland. Det är en viss minskning av antalet bekräftade fall med en tendens till avmattning i smittspridningen. Smitta är konstaterad på ett äldreboende.
 • Under vecka 3 kommer de första personerna att få vaccindos två.
 • Region Gotland startar den 1 februari antikroppstestning för alla som fyllt 18 år och som är folkbokförda på Gotland.
 • Många restauranger och hotell håller stängt under januari och planerar för att hålla stängt en längre period jämfört med förra året.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Under vecka 2 publicerade länsstyrelsen en webbsida för den tillfälliga covid19-lagen.
 • Region Gotland rekommenderar att man tar med och använder munskydd vid vårdbesök.
 • Region Gotlands simhallar, idrottsanläggningar, ishallar, bibliotek, kulturskola, caféer och gym hålls fortsatt stängda till och med den 24 januari. Almedalsbiblioteket öppnades dock den 13 januari, men med begränsad service.
 • Länsstyrelsen har informerat om den nya tillfälliga covid-19-lagstiftningen i möten med berörda aktörer inom bland annat näringslivet.
 • Länsstyrelsen har tagit fram en organisation för att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag enligt covid19-lagen. Tillsynen kommer att starta vecka 3.
 • Länsstyrelsen samverkar med flera aktörer efter införandet av ny pandemilagstiftning. Länsstyrelsen delta i ett digitalt möte med besöksnäringen.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland rapporterar betydande till måttlig påverkan i flera av sina verksamheter på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. Det är ett fortsatt högt tryck på intensivvårdsavdelningen och den särskilda vårdavdelningen för patienter med coronavirusinfektion.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 279 personer (15 januari) i länet varslats sedan i mars 2020. Enligt Tillväxtverket har 1 947 personer i länet beviljats korttidsarbete (18 januari).
 • Enligt Destination Gotland befinner sig omkring 6 400 personer fler i länet under vecka 3, jämfört med motsvarande vecka i fjol. Resandet under vecka 3 var cirka 45 procent lägre jämfört med motsvarande vecka förra året.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden av allmänna råd och föreskrifter bedöms som hög.
 • Flera statliga aktörer planerar för fortsatt hemarbete.
 • Endast cirka hälften av alla resenärer i kollektivtrafiken uppskattas använda munskydd.
 • Handeln meddelar att det under vecka 2 har varit lite folk på stan och ingen trängsel i butikerna i centrala Visby.
 • Polisen rapporterar att unga vuxna samlas i större grupper på allmänna platser utan att följa restriktionerna om att hålla avstånd.

Lägesbild – Storskalig testning

 • Det är ett lågt till medelhögt tryck på PCR-testningen.
 • Serologiska tester (antikroppstester) kommer att genomföras igen från vecka 5.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Region Gotland bedömer att vaccineringen kommer att kunna genomföras enligt plan.
 • Under vecka 3 kommer de första personerna att få sin andra vaccindos.
 • En större vaccinationsmottagning planeras att öppna i februari.
 • Avonova har börjat vaccinera medarbetare inom omsorgen.

Kontakt