Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen handlägger nu återkrav av jordbrukarstöd

En väg på landet i ett skogsbryn

I år ska länsstyrelsen på Gotland handlägga återkrav av jordbrukarstöd för stöd utbetalda år 2015–2020. Anledningen att det inte kunnat göras tidigare är att myndigheten saknat ett IT-system som kunnat hantera återkraven. Att återkraven fungerar är en förutsättning för att Sverige ska ha rätt att fortsätta betala ut EU-stöd till jordbruket.

– Nu finns IT-systemet från Jordbruksverket på plats och vi är sammanlagt tolv personer som arbetar med att handlägga återkraven på Gotland. Målet är att alla berörda lantbrukare ska få besked innan sommaren, säger Ingrid Jacobsson som är ansvarig för handläggning av jordbrukarstöd på länsstyrelsen.

På Gotland handlar det om 860 ärenden som rör utbetalning av direktstöd, miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd. Totalt handlar det om maximalt tio miljoner kronor som kan komma att återkrävas. Eftersom summor under tusen kronor inte återkrävs och vissa andra skäl kan finnas för att stryka återkraven, bedömer Ingrid Jacobsson att högst hälften av den summan kommer att bli aktuell för återkrav. Några fakturor kommer inte att skickas ut.

– Återkravet kommer att kvittas mot kommande utbetalningar. Så det kan bli lite lägre ersättning för somliga lantbrukare i år 2021, säger Ingrid Jacobsson.

Sverige har fått kritik från EU-kommissionen för att fungerande rutiner för återkrav saknats. Regeringen har därför krävt av Jordbruksverket att åtgärda bristen. Annars löper Jordbruksverket risken att förlora rätten att betala ut Jordbrukarstöden. Arbetet med återkraven ska vara klart senast i augusti i år.

Kontakt