Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 5 januari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 5 januari hade Gotland 2 291 bekräftade fall. 13 personer vårdades på sjukhus, varav två på intensivvårdsavdelningen. 35 personer har avlidit. Det är fortsatt en utbredd smittspridning i länet. Smitta är konstaterad på fyra äldreboenden.
 • Enligt Destination Gotland minskade jul- och nyårsresandet (vecka 51-53) med 48 % jämfört med 2019. Det totala resandet för året är 32 % lägre än föregående år.
 • Bedömningen är att efterlevnaden är fortsatt hög i länet. På grund av jul- och nyårshelgerna så grundar sig bedömningen på få inrapporteringar.

Samverkansbehov

 • Fortsatt behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma påverkan efter införande av nationella allmänna råd, samt införande av ny pandemilagstiftning.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen planerar för insatser och regional samverkan inför införandet av ny pandemilagstiftning.

Samlad bedömning – Liv och hälsa

 • Bedömningen måttlig påverkan grundar sig i att det under de senaste veckorna har varit en högre smittspridning och högt tryck på vården samt att antalet avlidna har ökat.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar under vecka 1 betydande till måttlig påverkan – främst är det höga sjuktal bland personal. Men även högt tryck framförallt på intensivvårdsavdelningen och IMA (särskild vårdavdelning för covidpatienter).
 • Begränsad tillgång till taxitjänst då aktören Taxi Gotland, på grund av rådande pandemi och restriktioner, slutar med nattkörning från och med 1 januari 2021.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Media rapporterar att lokala aktörer oroar sig över än större påverkan för restauranger efter nya restriktioner (24/12).
 • Enligt media har antalet gotlänningar som fått A-kassa ökat med 40 % jämfört med 2019.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden av lokala allmänna råd och föreskrifter bedöms som fortsatt hög.
 • Handeln meddelar att mellandagsrean inte har skapat någon större trängsel och varit relativt lugn.
 • På nyårsnatten samlades mellan 400 – 500 personer i Visby hamn. Enligt media var det stökigt på platsen.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Länsstyrelsen erbjuder stöd inom områdena kommunikation, säkerhetsskydd, juridik och samverkan samt fungera som koordinator i förhållande till MSB och andra nationella kontaktytor. Inom ett par områden pågår stödinsatser. Konkretisering av stödinsatserna är under planering i samverkan med Region Gotland.

Kontakt