Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 29 december klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 29 december hade Gotland 2177 bekräftade fall. 15 personer vårdades på sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelningen. 27 personer har avlidit. Det är fortsatt en utbredd smittspridning i länet. Smitta är konstaterad på fyra äldreboenden. De första vaccineringarna genomfördes måndagen 28 december och fortsatt vaccinationsplanering pågår.
  • Enligt Destination Gotland befinner sig cirka 6500 personer fler i länet under vecka 53 än de som räknas som fastboende, jämfört med samma vecka 2019. Bokningsläget för färjorna under de kommande två veckor är 21 procent lägre än för samma period i fjol. Resandet under vecka 52 minskade med 55 procent jämfört med samma vecka 2019.
  • Bedömningen är att efterlevnaden är fortsatt hög i länet. Under den senaste veckan har det på grund av helgerna varit svårt att få in information. Handeln meddelar att mellandagsrean inte har skapat någon större trängsel, dock har viss trängsel noterats vid vissa tider i affärer under julhandeln.

Planerade och vidtagna åtgärder

  • Region Gotland har sedan 28 december höjt sjukvårdens beredskapsläge från stabsläge till förstärkningsläge.
  • Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med tillsynsuppdraget enligt kommande pandemilag. Samverkan sker även med andra länsstyrelser.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

  • Under vecka 52 rapporterade Region Gotland att socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade betydande till måttlig påverkan, inom vissa verksamheter var det ett ansträngt men hanterbart läge.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

  • Arbetsförmedlingen rapporterar att 279 personer är varslade i länet sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1932 personer i länet beviljats korttidsarbete.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

  • Efterlevnad av lokala allmänna råd och föreskrifter bedöms som hög.
  • Viss trängsel vid vissa tider i affärer under julhandeln har observerats men bedömningen är ändå att det inte är i någon större omfattning. Mellandagsrean har varit relativt lugn. Enstaka rapporter från allmänheten om upplevd trängsel och bristande efterlevnad på restaurang.


Kontakt