Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Konkreta åtgärder extremt viktiga"

Under hösten har det varit ett stort intresse för att ansöka om medel genom Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser.

Nu börjar besluten om stöd fattas av Naturvårdsverket. Sedan november har Naturvårdsverket beslutat om medel till 170 åtgärder som tillsammans minskar utsläppen och bidrar till grön omställning.

De senast i raden av aktörer på Gotland som får del av klimatstödet är Gotlands Åkericentral AB, Gumbalde Resort AB, Närs handelsförening, Burgsviks Utveckling AB och Österled Fastighets AB. De 3,5 miljoner kronor som beviljats i stöd går bland annat till att ersätta diesel med el i berg- och grustäkter.

Stöden går även till publik laddinfrastruktur för elfordon, både elbilar vid Gumbalde resort och Närs handelsförening, men också till båtar i Burgsviks hamn.

– Eftersom Gotland är utpekat som pilotlän för att gå före inom energi- och klimatomställningen är den här typen av konkreta åtgärder extremt viktiga. Jag hoppas att fler organisationer och företag inspireras till att genomföra klimatsmarta lösningar, med eller utan stöd från Klimatklivet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Trots den pågående pandemin visar investeringsviljan och bredden av åtgärder att många företag, organisationer och kommuner är beredda att satsa på gröna investeringar och ställa om sina verksamheter till mer långsiktigt hållbara alternativ. Under hela 2020 har totalt 524 nya beslut fattats i Sverige. Sedan Klimatklivet startades år 2015 har 3 546 lokala investeringar runtom i landet tillsammans fått 6,5 miljarder kronor i stöd, vilka tillsammans beräknas minska utsläppen med 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 36 gotländska aktörer fått stöd med totalt 68,5 miljoner kronor för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Gotland är det län i landet med näst flest beviljade åtgärder inom Klimatklivet i förhållande till antal invånare. Tillsammans har investeringarna minskats Gotland klimatpåverkan med snart 16 000 ton koldioxid per år. De åtgärder som stöds via Klimatklivet kan visa vägen och inspirera andra att höja ambitionen i klimatarbetet.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar 18 januari.

Har du en idé om klimatsmarta lösningar? Läs mer om möjligheten att söka stöd på Naturårdsverkets sida för Klimatklivet Länk till annan webbplats. eller kontakta länsstyrelsen för mer information.


Kontaktperson
Agneta Green, energi- och klimatsamordnare,
Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se

Kontakt