Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: nya bevarandeplaner

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 18 december 2020 fastställt nya bevarandeplaner för följande 12 Natura 2000-områden som pekades ut år 2015.

Bruten (SE0340195), Hajdhagen (SE0340198), Jungfrun (SE0340209), Jusarve skog (SE0340197), Ormhällar-Bromyr (SE0340203), Sajgs (SE0340199), Sigfride (SE0340200), Slättflis (SE0340207), Stadshagen (SE0340206), Stenstugu skog (SE0340196), Suderbys hällar (SE0340201) och Törrvesklint (SE0340208).

Bevarandeplanerna i sin helhet kommer att finnas att ta del av på www.lansstyrelsen.se/gotland samt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten.

Bevarandeplanerna medför i sig inga nya regler med rättsverkan för någon part, utan hänvisar vid behov till gällande regelverk. Fastställda bevarandeplaner kan ej överklagas.

Kontakt