Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Siglajvs naturreservat växer sig större

Växtlighet i Siglajvs naturreservat

Naturreservatet Siglajvs i Rute utvidgas åt norr och söder. Det beslutades av länsstyrelsen den 11 december. De delar som nu tillkommer innehåller kalkbarrskog, alvarmark och rikkärr.

Sedan 2017 är Siglajvs i Rute ett naturreservat med 85 hektar skyddad kalkbarrskog. Området bär i princip inga spår av modernt skogsbruk, utan området har betats och plockhuggits. Reservatet genomkorsas av flera stigar och är en fin plats att uppleva naturen.

– Området består mestadels av äldre betespräglad barrskog och alvarmark. Den utvidgning som nu görs norrut och söderut är ett naturligt steg för att skapa ett sammanhängande område av samma naturtyp, säger Sebastian Bolander, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

I och med utvidgningen tillkommer 73 hektar skyddad mark. I östra delen av det sammanhängande området häckar flera par av nattskärra och här finns också de sällsynta skalbaggarna reliktbock och smedbock. I väster finns äldre granskog med riklig förekomst av gammelgranlav och kattfotslav.

I myrmarkerna i den nordöstra delen är marken näringsfattig men rik på mineraler, ett såkallat rikkärr. Här trivs orkidéer, bland annat honungsblomster.

Kontakt