Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning av
naturreservatet Siglajvs

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 11 december
2020 fattat ett tilläggsbeslut för naturreservatet
Siglajvs.

Naturreservatet berör del av fastigheterna Rute Alby 1:4, Rute Siglajvs 1:14, Rute Siglajvs 1:18 och Rute Risungs 1:26.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 5 januari 2021. Diarienummer 511-746-18 bör anges.

Kontakt