Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om långsiktig bekämpning av almsjuka på Gotland

En alm fotograferad underifrån mot en blå himmel med några vita moln

Det kommer att bli en fortsatt bekämpning av almsjukan på Gotland. Det har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beslutat. De båda myndigheterna bedömer att populationen av alm på Gotland kan gå att rädda långsiktigt.

Myndigheterna har gemensamt beslutat att fortsätta finansieringen. Beslutet är en viljeinriktning och det formella beslutet fattas i början av 2021.

– Detta är ett viktigt och långsiktigt beslut. Nu gäller det att alla berörda myndigheter och markägare samarbetar så att vi kan bevara en livskraftig almpopulation för framtiden. De sjuka träden behöver hittas och tas ner, säger landshövding Anders Flanking.

Almsjukan orsakas av en svampinfektion som följer med almsplintborren. Genom att ta bort infekterade träd så hindrar man spridningsvägarna. Markägarna är centrala för att strategin ska lyckas. Genom att signalera om det finns sjuka träd och genom att tillåta sanering av almsjuka träd på sin mark.

I dagsläget kostar bekämpningen 5,2 miljoner per år och en effektivisering kan både spara pengar och fler överlevande almar på sikt. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen kommer att dela på kostnaderna.

Länsstyrelsen har medverkat till att ta fram de kunskapsunderlag som ligger till grund för Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens beslut. Enligt dessa underlag kan ett livskraftigt bestånd av almen finnas kvar på Gotland i ytterligare över 200 år om nuvarande bekämpningsåtgärder fortsätter.

– Almbeståndet på Gotland är unikt i Europa. Om vi får bukt med spridningen av almsjukan här kan almen bidra till öns utveckling. Virket skulle kunna förädlas och kanske kan vi till och med få se nyplantering av alm, säger Anders Flanking.

Om Gotlands almar

Enligt riksskogstaxeringens beräkningar utifrån inventering av almbeståndet 2020, finns ca 2,24 miljoner almar på Gotland idag. Beståndet av alm på Gotland är Europas största relativt oangripna bestånd.

Almsjukan upptäcktes på Gotland första gången 2005 och har bekämpats redan från start av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 62 000 almar har fällts mellan åren 2005 och 2019.

Kontakt