Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 8 december klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 7 december hade Gotland 1622 bekräftade fall av covid-19. Under förra veckan noterades det högsta antalet smittade under en vecka hittills med 318 nya fall. 17 personer vårdas på sjukhus, ingen på IVA. 18 personer med covid-19 har avlidit på Gotland. Visby lasarett har öppnat en ny avdelning för covidpatienter.
 • Media rapporterar att av de 1659 tester som analyserades under vecka 49 gick 184 tester ej att analysera. Orsaken till detta är oklar.
 • Swedavia rapporterar minskat antal transporter med flyg till och från Gotland under jul och nyår, vilket kan innebära en ökad sårbarhet gällande transport av prover för analys.
 • Svenska kyrkan rapporterar att de flesta pastorat erbjuder digitala gudstjänster och några har dubblerat antalet gudstjänster för att ge fler möjlighet att delta. Behovet av stödsamtal har ökat markant.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6500 fler personer i länet vecka 50 jämfört med samma vecka 2019. Det innebär att 10 procent fler än vad som räknas som fast boende befinner sig i länet. Bokningsläget inför julen är cirka 30 procent lägre än 2019.
 • Enligt efterlevnadsrapporten vecka 49 bedöms efterlevnaden i samhället som hög, baserat på den information som inkommit efter att lokala allmänna råd och föreskrifter införts. Generellt är bilden att allmänheten är bättre på att följa riktlinjer och hålla avstånd nu än tidigare. Enligt handel/butik är dock äldre sämre på att följa riktlinjerna än andra grupper, medan restaurangbranschen rapporterar att skolungdomar i hög utsträckning inte respekterar riktlinjerna.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen har ökat i frekvens gällande samverkansmöten i länet med anledning av ökad smittspridning och efter införandet av skärpta allmänna råd och föreskrifter.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Svenska kyrkan rapporterar att behovet av stödsamtal har ökat markant. Präster och diakoner finns nu tillgängliga i större utsträckning är tidigare, både för fysiska samtal och för stödsamtal över telefon.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

 • Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar under vecka 49 betydande till måttlig påverkan och inom vissa verksamheter ansträngt läge, men hanterbart.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (7/12) varslade i länet sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1898 personer i länet beviljats korttidsarbete (7/12). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1857 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Lägesbild - storskalig testning

 • Cirka 18 procent av de som testades under vecka 49 testade positivt.
 • Ny bokningsrutin för prioriterade grupper inom samhällsviktig verksamhet startas.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • I nuläget bedöms efterlevnaden i samhället som hög.
 • Polisen rapporterar att färre rör sig ute på på stan, särskilt på helgerna. Inga rapporter om att krogar återöppnar efter klockan 22 förekommer. Krogbranschen lyfter att det är positivt med långsiktiga regler, då det underlättar deras planering framåt.

Efterlevnadsuppdraget – goda exempel

 • Kyrkan har på vissa håll infört digitala gudstjänster och anpassat verksamheten för att aldrig ha mer än 8 personer i taget i sina lokaler (20 personer vid begravningar).

Efterlevnadsuppdraget – behov av åtgärder

 • Riktad kommunikation till äldre och ungdomar efterfrågas, för ungdomarnas del gärna via skolan.

Kontakt