Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 1 december klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 30 november hade Gotland 1 300 bekräftade fall av Covid-19, vilket är sjätte veckan med en ökning av antalet positiva fall. 22 personer vårdas på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelningen och totalt tolv personer har avlidit i länet. Sjukfrånvaron inom vården är hög och på grund av risk för överbelastning på intensivvårdsavdelningen har en patient överflyttats till Karolinska sjukhuset i Stockholm.
 • Region Gotland rapporterar att skolorna i länet har en allvarlig påverkan på grund av hög personalfrånvaro, men att ingen enhet har behövt stängas. Region Gotland informerar även om att gymnasieskolorna inte längre kommer att ha förskjuten skoldag efter årsskiftet, utan kommer att återgå till ordinarie tider.
 • Destination Gotland rapporterar att bokningsläget fram till julhelgen är cirka 60 % jämfört med 2019. Bokningarna för julhelgen är endast 30% lägre än 2019. Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 200 fler i länet vecka 49 jämfört med samma vecka 2019. Gotlands befolkning är fortsatt cirka 10 % fler än vad som normalt räknas som fast boende i länet och så har det varit under stora delar av 2020.
 • Swedavia rapporterar att antalet resenärer under november månad varit cirka 1 000 per vecka. Under samma månad föregående år var det cirka 30 000 resenärer. Flygbolaget Amapola slutade trafikera Visby den 29 november.
 • Riksidrottsförbundet/SISU rapporterar att de flesta inom elitidrotten har tagit beslut om att ingen publik får närvara. Flertalet sänder matcher digitalt och ett antal idrotter (bland annat orientering och motocross) går under ordningslagen, vilket innebär att dom inte kan bedriva sin idrottsverksamhet.
 • Röda Korset rapporterar en ökad oro i samhället, både bland besökare och volontärer. De upplever en stor att det finns stor förvirring över hur rekommendationer och råd ska tolkas.
 • Visby Centrum rapporterar att det har varit färre människor på stan. En viss ökning kan dock ses under de senaste dagarna. I Visby Centrums regi har det beställts visir, nya golvdekaler samt västar med ”håll avstånd” till alla medlemmar.
 • Media rapporterar om smitta inom hemtjänst bland både personal och brukare.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har under pandemin beslutat om över 50 åtgärder till ett värde av 50 miljoner kronor utöver de nationella åtgärderna.
 • Region Gotland har tagit fram en rutin för provtagning av samhällskritiska funktioner och informerat berörda verksamheter.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Den gångna veckan var den sjätte veckan med en omfattande ökning av antalet positiva fall och belastningen på sjukvården kan ytterligare komma att öka. Eskaleringsplaner finns och kan med kort varsel verkställas. På grund av ökat tryck på sjukvården har Visby lasarett öppnat en ny avdelning för covidpatienter.
 • Materialtillgången är för närvarande god utifrån nuläget även om behoven ökat markant (antal smittade och vårdade).
 • Polisen rapporterar att efterlevnaden övergripande är bra, dock kan man se en avvikelse i efterlevnaden gällande motordriven ungdom, där efterlevnaden är sämre.
 • Nya målgrupper har hittat till Röda Korsets verksamhet och deras telefonlinje har haft en stor minskning i inkommande samtal. Vid stickprov har det bland annat visat sig att handlare har tillgodosett en del av behoven av hemkörning. Röda korset uttrycker en oro för ensamheten i samhället och ser att detta kan komma att bli värre framåt jul, men arbete pågår för att kunna hjälpa ensamma personer.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

 • Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar måttlig till betydande påverkan och inom vissa verksamheter ansträngt läge.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (27 november) varslade i länet sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1 883 personer i länet beviljats korttidsarbete (23 november). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1 849 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara ca 6 200 fler personer i länet vecka 49 jämfört med samma vecka 2019. Det innebär att Gotlands befolkning fortfarande är cirka 10% fler än vad som normalt räknas som fast boende i länet. De rapporterar samtidigt att resandet har minskat ordentligt. Bokningsläget fram till jul visar en minskning med ca 60% jämfört med föregående år med undantag för julhelgen då bokningarna endast är 30% lägre än föregående år.
 • Swedavia rapporterar att antalet resenärer under november månad varit cirka 1 000 per vecka. Under samma månad föregående år var det cirka 30 000 resenärer. De har sedan tidigare rapporterat att antalet avgångar varit mindre än 50 % jämfört med föregående år och att avgångarna fortsätter att minska.

Lägesbild - storskalig testning

 • Rutin för provtagning av samhällskritiska funktioner är framtagen och delgiven de berörda verksamheterna.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Enligt smittskyddsläkaren är arbetsplatser, privata fester, fritidsaktiviteter, idrott och hemmet platser där mycket smittspridning sker.
 • Från att butiker vittnat om ett 90 % tapp föregående vecka ser man nu att kunderna sakta återvänder, men det är fortsatt få människor i butikerna.
 • Polisen har ännu inte sett en förskjutning av aktiviteter mot svartklubbar och hemmafester, men bevakar det, men rapporterar om sämre efterlevnad bland motorburen ungdom.
 • Röda korset rapporterar att det är stor skillnad i hur råd och rekommendationer efterlevs, vissa visar stor respekt och andra inte alls.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

 • Wisbygymnasiet har delvis digital undervisning till och med höstterminens slut och har under hösten förskjutit skoldagen för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
 • Region Gotland erbjuder digital ungdomsgård.
 • Tallink Silja har ställt in alla sina planerade julkryssningar till Visby.

Efterlevnadsuppdraget – goda exempel

 • RF SISU rapporterar att idrottsföreningar har tagit ett stort ansvar och vissa har gått längre än gällande råd och föreskrifter. Ingen publik på många elitmatcher som istället sänds digitalt.
 • Visby Centrum (företagarförening) har gått ihop och erbjuder hemleverans och mat för avhämtning.

Efterlevnadsuppdraget – behov av åtgärder

 • Mer preciserad information om när man får återgå till jobbet efter att ha varit sjuk i covid-19 har efterfrågats.

Kontakt