Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemin minskar nyttjandet av kontanter

De digitala betalningslösningarna vinner mark i samhället.

Användningen av kontanter har under året minskat i Gotlands län. Jämfört med i fjol har färre uttag gjorts i uttagsautomater, samtidigt som färre använder kontanter vid köp. Det framgår i en ny kartläggning gjord av landets länsstyrelser.

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020”.

Uttaget av kontanter minskade med 18 procent i hela landet under det första halvåret av 2020, jämfört med motsvarande period 2019. Siffrorna på Gotland följer den nationella statistiken, med en minskning med cirka 19 procent. Insättning av kontanter ligger kvar på samma nivå som föregående år.

– Coronapandemin ser ut att ha snabbat på det minskade användandet av kontanter när många arbetar hemma, resorna är färre och konsumtionen minskar, säger Ylva Tevell, handläggare vid landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län.

På Gotland finns 28 platser där det går att ta ut kontanter, vilket är lika många som i fjol. Fördelningen är 25 uttagsautomater och 3 bankkontor med kontanthantering. Antalet bankkontor har däremot blivit färre. De kontor som stängt under året har varit kontantfria, och därmed inte påverkat möjligheten till att ta ut kontanter och sätta in dagskassor, men möjligheten att betala räkningar över disk har försämrats. Längst norrut och längst söderut på Gotland är de områden som har sämst tillgänglighet på alla betaltjänster. Tillgången till de grundläggande betaltjänsterna bedöms ändå som tillfredställande i länet.

Det finns fortfarande svårigheter för personer som inte har möjlighet att använda sig av de digitala betalningsmöjligheterna som samhället anpassas efter allt mer. Därför görs regionala utbildningsinsatser för att öka den digitala kompetensen och användandet av digitala betaltjänster. Länsstyrelsen i Gotlands län har i samarbete med Södermanlands, Kalmars och Blekinges länsstyrelser utvecklat ett utbildningsmaterial och en utbildning som fokuserar bland annat Mobilt Bank-ID och Swish.

– Det finns ett tydligt behov av den här typen av utbildningsinsatser. Möjligheterna att ta ut kontanter och betala räkningar över disk minskar, och det leder till att det blir svårare för personer som inte är digitala att klara sin vardag lika smidigt som andra, säger Ylva Tevell.

Här finns hela rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020" Pdf, 7.4 MB.


Kontakt