Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta deltagarbegränsningar

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat om lokala föreskrifter som ytterligare begränsar antalet deltagare i olika evenemang. Från tisdagen den 24 november 2020 tillåts högst åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Smittspridningen av det nya coronaviruset har ökat kraftigt under hösten och läget är nu mycket allvarligt. Länsstyrelsens bedömning är att det därför behövs kraftfulla åtgärder som motverkar spridningen av covid-19. Därför har vi i dag beslutat om ytterligare begränsningar, säger Anders Flanking, landshövding på Gotland.

Regeringen beslutade den 20 november att införa ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsens beslut innebär att det nu inte heller är tillåtet med fler än åtta sittande deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

– Sammanfattningsvis innebär regeringens och länsstyrelsens beslut att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare inte får hållas i Gotlands län om de samlar fler än åtta deltagare, säger Anders Flanking.

Undantag för begravningar

Ett undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

– Regeringen gör ett undantag för begravningar för att anhöriga och vänner ska få möjlighet till ett värdigt avsked av en avliden, säger Anders Flanking.

De nya reglerna träder i kraft den 24 november 2020 och ska gälla tills vidare. Länsstyrelsen kommer följa det epidemiologiska läget noggrant och tillsammans med smittskyddsläkaren utvärdera smittspridningen för att avgöra hur länge begränsningarna är nödvändiga.

Frågor och svar om deltagarbegränsningen

Regeringens och länsstyrelsens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare inte får hållas i Gotlands län om de samlar fler än åtta deltagare. I och med länsstyrelsens föreskrifter begränsas antalet tillåtna deltagare vid sittande sammankomster och tillställningar till åtta personer.

Beslutet har fattats för att minska smittspridningen i länet. Den nuvarande smittspridningen har stor påverkan på samhället. Den medför inte bara en ökad sjukhusbeläggning utan påverkar även exempelvis företag, organisationer och våra möjligheter till sociala kontakter. Regeringen fattade ett beslut den 20 november 2020 att begränsa antalet deltagare på allmän sammankomst och offentlig tillställning till åtta personer. Länsstyrelsen har därför valt att fatta beslut som innebär att max åtta personer får delta även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med sittande publik.


Gränsen på åtta personer gäller från och med 2020-11-24.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen med tillhörande förordningar om färre deltagare, om det är nödvändigt för att motverka smittspridning under pandemin. Det är ett bemyndigande som alla länsstyrelser i Sverige har sedan tidigare (3 paragrafen i förordning 1993:1632).

För att en sammankomst ska anses som allmän eller offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Allmänna sammankomster är bland annat föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar, konserter och demonstrationer. Offentliga tillställningar är exempelvis idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

-Vårt beslut innebär att man i Gotlands län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än åtta deltagare under perioden som föreskriften gäller. Detta gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna skyddsåtgärder.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang
och tävlingar inte får samla fler än åtta deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte längre inom Gotlands län, liksom samtliga andra län i landet.

För dig som privatperson är beslutet att se som en uppmaning att begränsa dina sociala kontakter. Statsministern har varit tydlig med att föreskrifterna ska ses som en uppmaning och vädjar att inte hitta kryphål i lagen för att möjliggöra att fler kan träffas.

Om du som privatperson är arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning omfattar föreskrifterna även dig som privatperson.

Vanlig restaurang -och serveringsverksamhet faller inte in under varken allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Men, vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis en konsert eller föreställning, på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än åtta deltagare. Det nationella undantaget, som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, gäller alltså inte i Gotlands län. Här är istället maxantalet deltagare åtta personer.


Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de skärpta allmänna råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Polisen är tillsynsmyndighet och har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än åtta deltagare, och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Ett undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning, oavsett religionstillhörighet, som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare (utöver arrangörens personal) inte är fler än 20.

Bestämmelserna gäller tillsvidare

Kontakt