Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheten för utbetalningskontroll bör placeras på Gotland

Det anser Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Nu tillskriver man gemensamt regeringen i frågan.

Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen – Myndigheten för betalningskontroll. Verksamheten ska vara ett komplement till välfärdsmyndigheternas kontrollarbete. Enligt plan ska den inrättas 1 juli 2022.

I sin skrivelse till regeringen uttrycker regionen och länsstyrelsen bland annat följande skäl till varför den nya myndigheten bör placeras på Gotland: Många drömmer om att flytta till Gotland, och det är arbetstillfällen som skapar förutsättningarna. Det är av största vikt att den gotländska arbetsmarknaden breddas, då vi ser att det är nyckeln för att människor ska välja att flytta hit. Ytterligare skäl är väl utvecklad digitalisering och goda kommunikationer med fastlandet.

Vidare skriver man: En större arbetsmarknad kommer att attrahera fler än enbart de anställda på den enskilda myndigheten och inflödet av arbetskraft gynna hela ön. Inflödet på den lokala arbetsmarknaden skulle även stärka möjligheterna för övriga statliga myndigheter att attrahera arbetskraft. Några exempel på redan etablerade statliga myndigheter på ön, som kanske är av extra intresse att arbeta nära med, är Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.

– Gotland har sedan tidigare positiva erfarenheter av etableringar av statliga myndigheter här på ön. Att ytterligare kunna bredda vår arbetsmarknad skulle vara ett välkommet bidrag till den fortsatta utvecklingen. Det är också värt att påtala att Gotland har mycket goda digitala förutsättningar - vilket är en viktig del för denna typ av verksamhet, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

– Gotland erbjuder goda förutsättningar för en lyckad etablering. I länet finns sedan tidigare ett 40-tal statliga myndigheter, vilket ger en stor bredd och även har som följd att det redan idag finns arbetskraft på ön. Vi har välutvecklade nätverk och ett gott samarbetsklimat mellan de statliga aktörerna. Universitet är också en garant för en tryggad kompetensförsörjning, säger Anders Flanking, landshövding på Gotland.

Mottagare för skrivelsen från regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och landshövding Anders Flanking är finansmarknadsminister Per Bolund, finansminister Magdalena Andersson,och civilminister Lena Micko.

Kontakt