Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fiskeförvaltning Gotland uppmanar till återhållsamhet vid havsöringsfiske

Foto av en havsöring i vattenbrynet.

Foto: Lars Vallin

Flera års vattenbrist i gotländska vattendrag och lågt vattenstånd i havet har haft en negativ påverkan på havsöringens lekvandring och fortplantning. Fiskeförvaltning Gotland uppmanar därför till återhållsamhet i samband med fiske efter havsöring och rekommenderar att fiske i fredningsområdena undviks även under september och januari.

Den normala fredningstiden för havsöring sträcker sig från 1 oktober till 31 december. Då är allt fiske förbjudet inom 25 fredningsområden runtom på Gotland.

– Inom samrådsgruppen Fiskeförvaltning Gotland har vi nu beslutat att avråda från havsöringsfiske även under september och januari. Fiske är inte förbjudet under de perioderna, men bör undvikas. Havsöringen som leker på Gotland har ett par tuffa år med torka bakom sig och vi behöver nu alla hjälpas åt att ge beståndet en chans att återhämta sig, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Bristande vattentillgång i kustmynnande vattendrag på Gotland i kombination med periodvis lågt vattenstånd i havet medför bland annat att lekperioden inträffar senare än normalt. Efter flera års torka riskerar dessutom antalet lekande individer nu att bli färre än vanligt.

– Havsöring som ska upp för lek i våra åar uppehåller sig i anslutning till åmynningarna redan under sensommaren och bör därför lämnas ifred även under september månad. När fiskarna sedan lekt under hösten och vandrar ut i havet är de i kraftigt försämrad kondition och saknar värde på matbordet. Om vi lämnar dem ifred även under januari får de en chans att komma tillbaka för ytterligare en lek nästa år. Att vi hjälps åt att ta hänsyn till de känsliga områden som fredningsområdena utgör är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa livskraftiga fiskbestånd i framtiden, säger Sören Tillberg vid Gotlands Husbehovsfiskeförening.

Om Fiskeförvaltning Gotland

Fiskeförvaltning Gotland (FFG) är en samrådsgrupp av brukargrupper inom fisket på Gotland. I gruppen ingår bland andra yrkesfiskare, husbehovsfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland. Samrådsgruppens ändamål är bland annat att verka för ett långsiktigt hållbart fiske och en god fiskeetik.

Information om fredningsområden

Kontakt