Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny landsomfattande kampanj lyfter våld i nära relationer

Bild med texten: Är det någon som gör dig illa? Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam.

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med coronapandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. I samband med att man arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar.

– Det är kanske viktigare än någonsin just nu att vi når ut med information och stöd till de som är utsatta. Vi får inte tappa fart i det våldsförebyggande arbetet, utan måste se till att det goda samarbete som finns på Gotland, och som syftar till att bygga en framtid där ingen ska behöva utsättas för våld, fortsätter trots de utmaningar som pandemin innebär, säger Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kampanjen Tillsammans mot våld rullas ut under november månad. Bland annat kommer bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp att visas i omkring 300 livsmedelsbutiker i hela landet. Kampanjen kommer även att märkas av i sociala medier och på affischer på stan.

Parallellt med den nationella kampanjen har Region Gotland tagit fram regionala filmer om våld, i samverkan med bland annat Polisen och Gotlandshem och med stöd från länsstyrelsen. Filmerna visar både hur vanligt förekommande våld är, vilket stöd den som utsätts kan få och hur till exempel grannar och närstående kan agera.

– Många verksamheter inom regionen möter på olika sätt samtal om våld, både i förebyggande samtal om exempelvis våld och maskulinitet, men också i direkt stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vi arbetar nu särskilt med att informera om det stöd som finns att få, säger Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg vid Region Gotland.

Den 23 november inleds också en nationell vecka för att uppmärksamma det våldsförebyggande arbete som görs i Sverige – En vecka fri från våld. Under veckan kommer flera aktiviteter att äga rum på Gotland. Bland annat genomförs digitala seminarier om utsatthet nu och då i ett samarbete mellan länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands museum.

Kontakt