Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två silverskatter funna på norra Gotland

Flera vikingatida silverföremål placerade mot en ljus bakgrund. Mynt, armbygel och spänne.

Delar av de fynd som gjordes på platsen: bland annat silverbarr, armbygel, arabiska mynt och dosformigt spänne. Fynden dateras vid preliminär bedömning till mitten av 900-talet. Foto: Majvor Östergren

Två tidigare okända silverskatter har upptäckts på norra Gotland under året. Skatterna har hittats som en del i ett brottsförebyggande projekt som bedrivs av lokala forskare och Stockholms universitet. Projektet handlar om att hitta och tillvarata vikingatida silverskatter innan plundrare gör det.

För fyrtio år sedan tog en ung man i sällskap av sin mamma en upphittad vikingatida ringnål till Ragu, Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, för att anmäla fyndet. Föremålet avfärdades den gången som skräp, men som tur är behöll ynglingen föremålet. På platsen har det nu hittats två silverskatter, och det är troligt att den funna ringnålen kom från den ena.

– Det handlar om två silverskatter som upptäcktes inte så långt från varandra. Den ena består av runt 108 arabiska mynt och några silverföremål, den andra av cirka 52 arabiska mynt. Båda skatterna kan preliminärt dateras till mitten av 900-talet, säger Majvor Östergren som är en av projektledarna.

Förutom silverskatterna har även vikingatida föremål, som kan komma från en boplats eller en grav, påträffats.

– Det är ett viktigt arbete projektet bedriver. På så sätt tillvaratas fynden innan potentiell plundring och föremålen kan istället tillgängliggöras som en del av vårt gemensamma kulturarv säger Daniel Langhammer, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontakt