Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Deltagarbegränsning införs i Gotlands län från 13 november

Foto. En läktare med tomma stolar.

I dag fattade Länsstyrelsen i Gotlands län beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare i olika evenemang. Från 13 november tillåts högst 50 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Under veckan har förslaget till beslut varit på remiss hos myndigheter, organisationer och näringslivsföreträdare, sammanlagt ett 60-tal aktörer på Gotland. Beslutet har därefter fattats av länsstyrelsen efter samråd med Region Gotlands smittskyddsläkare. Bakgrunden är de senaste veckornas snabba ökning av nya konstaterade fall av covid-19 på Gotland.

– Utvecklingen i länet går åt fel håll. Läget blir allvarligare dag för dag och det är därför nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen, säger landshövding Anders Flanking.

De lokala föreskrifterna gäller till och med 10 december, men kan förlängas om läget bedöms kräva det.

Regeringen har tidigare beslutat om att det från och med 1 november är möjligt att samla högst 300 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I flera län där smittspridningen har tagit ordentlig fart under senhösten har länsstyrelserna beslutat att ligga kvar på den tidigare publikgränsen på 50 personer, inom länets gränser.

Pandemin har stor påverkan på det gotländska samhället. Vården belastas, företag kämpar för sin överlevnad och sociala kontakter drabbas.

– Jag uppmanar alla som bor eller befinner sig på Gotland att verkligen följa de restriktioner och skärpta allmänna råd som finns. Det är bara om vi alla hjälps åt som vi har möjligheten att minska spridningen av smittan, säger Anders Flanking.

Skärpta allmänna råd för Gotlands län

Med anledning av smittläget har Folkhälsomyndigheten samtidigt beslutat att införa skärpta allmänna råd på Gotland från och med 12 november till och med 10 december.

Information om de skärpta allmänna råden på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om deltagarbegränsningen

Beslutet har fattats i dialog med smittskyddsläkaren i Region Gotland, för att minska smittspridningen i länet. Gränsen på 50 personer gäller från och med 2020-11-13. Den nuvarande smittspridningen har stor påverkan på samhället. Den medför inte bara en ökad sjukhusbeläggning utan påverkar även exempelvis företag, organisationer och våra möjligheter till sociala kontakter.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen med tillhörande förordningar om färre deltagare, om det är nödvändigt för att motverka smittspridning under pandemin. Det är ett bemyndigande som alla länsstyrelser i Sverige har sedan tidigare (3 paragrafen i förordning 1993:1632).

För att en sammankomst ska anses som allmän eller offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Allmänna sammankomster är bland annat föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar, konserter och demonstrationer. Offentliga tillställningar är exempelvis idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Vårt beslut innebär att man i Gotlands län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 50 deltagare under perioden som föreskriften gäller. Detta gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna skyddsåtgärder.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som börjar gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte längre inom Gotlands län, liksom inom flera andra län i landet.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen exempelvis inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer. Det nationella undantaget, som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, gäller alltså inte i Gotlands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare, och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Den gäller till och med 2020-12-10, men kan komma att förlängas om det finns behov.

Kontakt