Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av
ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 9 november
2020 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter
för naturreservatet Fonnsänget.

Naturreservatet berör del av fastigheten Väte Annex 1:1.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 14 december 2020. Diarienummer 511-3270-18 bör anges

Kontakt